หัวใจในกำมือ

  Basher   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจในกำมือ Basher แบชเชอร์
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

Fm | D# |Fm | D# |Fm | D# |

นั่งฟังเธFmอนิ่ง ๆ แล้วจะทำD#ใจปล่อยมันไFmป ไม่ว่าอะไรจะเกิC7อยากให้เป็Fmนยังไง ก็บอD#กฉันเถอะฉันจะยอมC#ให้เป็นอย่างต้องกาC7

อยู่กับฉัFmนแล้วเธอ..ยังรักD#คนอื่นใจฉัC#นก็เจ็บทุกวัC7แต่ถึงเธFmอเลือกจบ แต่ถึงเธอD#เลือกไปฉันก็C#ปวดใจเหมือนกัD#

จะบีบฉันก็ตาG#ย จะปล่อยฉันก็ตาD#ไม่มีความหมาC#ยอะไรกับฉัD#จะอยู่หรือจะทิ้G#งกันไปทุกอย่Fmางโหดร้ายทั้งC# | C#mนั้น..(เธอทำได้ดั่งใจ)

Fm | D# |

ต้องเจ็บช้ำFmเท่าไร ก็จะอดทD#ยังเป็นคFmน..ที่ให้เธอได้ทั้งใC7ที่เคยยอFmมเรื่อยมา จะยอD#มเรื่อยไปแม้เข้าใจC#ว่าเธอไม่รักกัC7

* | ** |

G# | A#m |C# | D# |
G# | D# |C# | C#m |

A#mม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ไม่Fmมีสิทธิ์รั้งมีA#mสิทธิ์แค่ยังรักเธG#ทำA#mได้แค่นี้เท่านั้FmเธอมีหัวใจฉัC#น..อยู่ในกำมืD#อ..

** | ** |

G# | D# |C# | D# |

อยากทำฉันอย่างG# | Fm | C# | C#mไร..เธอทำได้ดั่งใจG#คอร์ดเพลง หัวใจในกำมือ Basher แบชเชอร์

เนื้อเพลง หัวใจในกำมือ Basher แบชเชอร์ นั่งฟังเธอนิ่งๆแล้วจะทำใจ ปล่อยมันไป ไม่ว่าอะไรจะเกิด อยากให้เป็นยังไง ก็บอกฉันเถอะ ฉันจะยอมให้เป็นอย่างต้องการ อยู่กับฉันแล้วเธอ ยังรักคนอื่น ใจฉันก็เจ็บทุกวัน แต่ถึงเธอเลือกจบ แต่ถึงเธอเลือกไป ฉันก็ปวดใจเหมือนกัน จะบีบฉันก็ตาย จะปล่อยฉันก็ตาย ไม่มีความหมายอะไรกับฉัน จะอยู่หรือจะทิ้งกันไป ทุกอย่างโหดร้ายทั้งนั้น (เธอทำได้ดั่งใจ) ต้องเจ็บช้ำเท่าไร ก็จะอดทน ยังเป็นคน ที่ให้เธอได้ทั้งใจ ที่เคยยอมเรื่อยมา จะยอมเรื่อยไป แม้เข้าใจว่าเธอไม่รักกัน ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ไม่มีสิทธิ์รั้ง มีสิทธิ์แค่ยังรักเธอ ทำได้แค่นี้เท่านั้น เธอมีหัวใจฉัน อยู่ในกำมือ อยากทำฉันอย่างไร เธอทำได้ดั่งใจ