เรื่องบังเอิญ

 Basher Pun Basher สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรื่องบังเอิญ Basher แบชเชอร์
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

C# | F# |C# | F# |

ไม่C#จำเป็นต้องห่วงอะไรก็แค่F#บังเอิญเธอเจอกับใครคนนั้Fmน..วันที่เธD#mอ..รักฉันไม่G#พอ

ไม่C#มีใครทำผิดต่อใครและถ้าF#บังเอิญเธออยากจะไปจากฉัFmน..ก็อย่D#mาร้อง.. G#

ไม่ต้องมีF#..น้ำตFmา..   ไม่A#mได้ว่าอะไรถ้าต้องกาF#ร ก็ไปFm..ให้ขัD#mดใจเธอสักครั้งฉันก็ยังไม่เคG#

ความปวดร้าC#วครั้งนี้ฉันยินดีG#/CจะรับยอF#มเป็นคนที่เสียG#ใจในเมื่อควาC#มบังเอิญทำให้เธอเG#/CจอเขาฉันF#จะห้ามอย่างไรG#ผิดที่ฉัA#mน ไม่ใช่เธG#ที่มันF#บังเอิญรักเธFmอมากเกินไD#mป.. F#  รักจนมันยอม(C#)เจ็บ

C# | F# |C# | F# |

ไม่C#มีใครที่อยากให้เป็นและไม่F#ใช่เธอที่อยากทำร้าย ก็รู้Fm..ไม่ต้องห่วD#mง ฉันไม่เป็นG#ไร

เพราC#ะความจริงที่ต้องเผชิญมีเรื่อF#งบังเอิญตลอดเวลาอย่างนี้Fm..ก็ต้องเข้D#mาใจ.. G#

* | ** |

A#m Fm | F# |
A#m Fm | F# |

C# G#/C | A#m B |F# | G# |

** |คอร์ดเพลง เรื่องบังเอิญ Basher แบชเชอร์

เนื้อเพลง เรื่องบังเอิญ Basher แบชเชอร์ ไม่จำเป็นต้องห่วงอะไร ก็แค่บังเอิญเธอเจอกับใครคนนั้น วันที่เธอ รักฉันไม่พอ ไม่มีใครทำผิดต่อใคร และถ้าบังเอิญเธออยากจะไปจากฉัน ก็อย่าร้อง ไม่ต้องมี น้ำตา ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าต้องการ ก็ไป ให้ขัดใจเธอสักครั้งฉันก็ยังไม่เคย ความปวดร้าวครั้งนี้ฉันยินดีจะรับ ยอมเป็นคนที่เสียใจ ในเมื่อความบังเอิญทำให้เธอเจอเขา ฉันจะห้ามอย่างไร ผิดที่ฉัน ไม่ใช่เธอ ที่มันบังเอิญรักเธอมากเกินไป รักจนมันยอมเจ็บ ไม่มีใครที่อยากให้เป็น และไม่ใช่เธอที่อยากทำร้าย ก็รู้ ไม่ต้องห่วง ฉันไม่เป็นไร เพราะความจริงที่ต้องเผชิญ มีเรื่องบังเอิญตลอดเวลาอย่างนี้ ก็ต้องเข้าใจ