เสียดายของ

  Basher   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียดายของ Basher แบชเชอร์
เนื้อร้อง: สุรชัย พรพิมานแมนทำนอง/เรียบเรียง: Basher (แบชเชอร์)ดนตรี: Basher (แบชเชอร์)สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

D# | G# |

D# Fm | G# A# |
D# Fm | G# A# |

 D#  ฉันคิดว่าฝัGmนกลางวัน ทันทีG#ที่เห็นเธA# D#  ฉันนึกว่าเจGmอนางฟ้G# A#า..

 D#  ไม่รู้ว่าเป็Gmนอะไร ไม่อาG#จหลบสายตA#   มองแต่เธอD#ไม่หยุด เพ้Gmอสุด ๆ เกือG#บลืมหายใจA#

 Cm  นี่เธอดูดีA# ไปหรือเปล่F G#  หรือเดินออกมาจากฝันA#ของใคร

อย่างเธอแค่มอD#งไม่ได้หรอก   D#maj7ให้มองอย่างเดีCmยว ไม่ได้หรอก  A#พบคนโดนใจG#อย่างเธอ ถ้าไม่คุยGmกับเธอฉัFmนเสียดายขอA#

ปล่อยเธอผ่านไปD#ไม่ได้หรอก    D#maj7ไม่รู้จักเธCmอ ไม่ได้หรอก  A#แม้เราเพิ่งเคG#ย..พบGmกัน(แต่เธอFmได้ใจฉัA#นไปครอบครอง/แต่เธอถูกใจฉัน)

D# Fm | G# A# |
D# Fm | G# A# |

 D#  ฉันรู้ฉันธรรGmมดา เธอคงG#ไม่สนใจA# D#  ฉันรู้ว่าเกิGmนจะคG# A#ว้า..

 D#  แม้คิดจะห้าGmมตัวเอง แต่เมื่G#อเธอหันมA#   ดังถูกเธD#อสะกด ยิ้Gmมสกัด ไม่G#อาจห้ามใจA#

* | ** | *** |

C# C#maj7 | A#m G# |F# Fm | D#m A# |

 Cm  ยิ่งมองเท่าไรA# ใจยิ่งสั่Fน.. G#  ยิ้มเธอมันทำให้ฉันลA#ะลาย

** | *** | ** | *** |

D# Fm | G# A# | ( x2 ) | D# |คอร์ดเพลง เสียดายของ Basher แบชเชอร์

เนื้อเพลง เสียดายของ Basher แบชเชอร์ ฉันคิดว่าฝันกลางวัน ทันทีที่เห็นเธอ ฉันนึกว่าเจอนางฟ้า ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ไม่อาจหลบสายตา มองแต่เธอไม่หยุด เพ้อสุดๆเกือบลืมหายใจ นี่เธอดูดี ไปหรือเปล่า หรือเดินออกมาจากฝันของใคร อย่างเธอแค่มองไม่ได้หรอก ให้มองอย่างเดียว ไม่ได้หรอก พบคนโดนใจอย่างเธอ ถ้าไม่คุยกับเธอ ฉันเสียดายของ ปล่อยเธอผ่านไปไม่ได้หรอก ไม่รู้จักเธอ ไม่ได้หรอก แม้เราเพิ่งเคย พบกัน (แต่เธอได้ใจฉันไปครอบครอง/แต่เธอถูกใจฉัน) ฉันรู้ฉันธรรมดา เธอคงไม่สนใจ ฉันรู้ว่าเกินจะคว้า แม้คิดจะห้ามตัวเอง แต่เมื่อเธอหันมา ดังถูกเธอสะกด ยิ้มสกัด ไม่อาจห้ามใจ ยิ่งมองเท่าไร ใจยิ่งสั่น ยิ้มเธอมันทำให้ฉันละลาย