คนน่ารักมักใจร้าย

 Basketband อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนน่ารักมักใจร้าย Basketband บาสเก็ตแบนด์
สังกัดค่าย: Believe Music

D | Bm7 |Em7 | A |

D | Bm7 |Em7 | A |

รู้Dไหมว่ามีคนตกหลุมBm7รักคุณกี่คนแล้Amว จากการที่คุD7ณแค่ยิ้มให้G

และยิ่Gmงตอนคุณหันมา..จ้อDงมองตาและทักF#mทายในหัวBm7ใจ..มันแทบละลาEจนเกือบถึงAจุดอันตราย และอยากจะขอให้คุณ

หยุDด หยุดแค่นี้ก่อB7ในใจผมร้อEmนจนทนไม่ไหว จะรักAคุณแล้วหยุDด หยุดใจไว้บ้าB7ห้ามใจเอาไEmว้ ต้องเตือนตัวเองคนน่ารัGmกมักใจร้ายกันทุกคD | Aน..

รู้Dไหมที่คุณชอบสงBm7สัยว่าทำไมใคAmร ใคร ๆ ชอบลืมD7ตอบคำถาGมของคุณ

ก็เพราGmะเสียงของคุณ..ช่างหวาDนละมุนอุ่นหัวF#mใจ ฟังครั้งBm7ใด..เหมือEนเวลาหยุดหมุนไปไม่รู้Aทำไมอยากจะขอให้คุณ

* |

D | Bm7 |Em7 | A |
D | Bm7 |Em7 | A |

 Bm  ภายในใจผมสับสEนและหวั่นไหว G  เวลาที่คุณเข้ามากระซิDบใกล้ ๆF#m Bm  คอยเตือนตัวเอง ท่องเอาไว้E ให้ขึ้นใจ   คนน่ารักGมักใจร้าย   คนน่ารัGmกมักใจร้าย ใช่ไหมคุณ

D | Em7 |A | A |

 D บทโพลหลายสำนักคนน่ารักมักใจร้าB7  แต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ Em7 ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ ไม่น่าจะ say goodbye A เพราะเธอดูไม่อันตราย

 D ก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที B7 ก็อยากลองรักสักครั้ง มันก็ต้องเสี่ยง Em7 จะเตือนตัวเองว่ายังไง ฉันก็ยังถูก  ตกAหลุมรักเธอจริง เธอคงไม่ว่ากัน

หยุDด หยุดแค่นี้ก่อB7ในใจผมร้อEm7นจนทนไม่ไหว จะรัAกคุณแล้วหยุDด หยุดใจไว้บ้าB7ห้ามใจเอาไEm7ว้ ต้องเตือนตัวเองคนน่ารักGมักใจร้าย คนน่ารักAมักใจร้าย ใช่ไหม

หยุDด หยุดแค่นี้ก่อB7ในใจผมร้อEm7นจนทนไม่ไหว จะรัAกคุณแล้วหยุDด หยุดใจไว้บ้าB7ห้ามใจเอาไEm7ว้ ต้องเตือนตัวเองคนน่ารักGmมักใจร้าย คนน่ารัF#mก.. มักFmใจร้าEmย..   Aยกเว้นคุDณ..คอร์ดเพลง คนน่ารักมักใจร้าย Basketband บาสเก็ตแบนด์

เนื้อเพลง คนน่ารักมักใจร้าย Basketband บาสเก็ตแบนด์ รู้ไหมว่ามีคนตกหลุมรัก คุณกี่คนแล้ว จากการที่คุณแค่ยิ้มให้ และยิ่งตอนคุณหันมา จ้องมองตาและทักทาย ในหัวใจ มันแทบละลาย จนเกือบถึงจุดอันตราย และอยากจะขอให้คุณ หยุด หยุดแค่นี้ก่อน ในใจผมร้อนจนทนไม่ไหว จะรักคุณแล้ว หยุด หยุดใจไว้บ้าง ห้ามใจเอาไว้ ต้องเตือนตัวเอง คนน่ารักมักใจร้ายกันทุกคน รู้ไหมที่คุณชอบสงสัย ว่าทำไมใคร ใครๆชอบลืมตอบคำถามของคุณ ก็เพราะเสียงของคุณ ช่างหวานละมุนอุ่นหัวใจ ฟังครั้งใด เหมือนเวลาหยุดหมุนไป ไม่รู้ทำไมอยากจะขอให้คุณ ภายในใจผมสับสนและหวั่นไหว เวลาที่คุณเข้ามากระซิบใกล้ๆคอยเตือนตัวเอง ท่องเอาไว้ ให้ขึ้นใจ คนน่ารักมักใจร้าย คนน่ารักมักใจร้าย ใช่ไหมคุณ บทโพลหลายสำนักคนน่ารักมักใจร้าย แต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ ไม่น่าจะ say goodbye เพราะเธอดูไม่อันตราย ก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที ก็อยากลองรักสักครั้ง มันก็ต้องเสี่ยง จะเตือนตัวเองว่ายังไง ฉันก็ยังถูก ตกหลุมรักเธอจริง เธอคงไม่ว่ากัน หยุด หยุดแค่นี้ก่อน ในใจผมร้อนจนทนไม่ไหว จะรักคุณแล้ว หยุด หยุดใจไว้บ้าง ห้ามใจเอาไว้ ต้องเตือนตัวเอง คนน่ารักมักใจร้าย คนน่ารักมักใจร้าย ใช่ไหม หยุด หยุดแค่นี้ก่อน ในใจผมร้อนจนทนไม่ไหว จะรักคุณแล้ว หยุด หยุดใจไว้บ้าง ห้ามใจเอาไว้ ต้องเตือนตัวเอง คนน่ารักมักใจร้าย คนน่ารัก มักใจร้าย ยกเว้นคุณ