เจ็บกว่านี้กะแม่นตาย

 เบียร์ พร้อมพงษ์ หมอลำ อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บกว่านี้กะแม่นตาย เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อำไพ มณีวงษ์เรียบเรียง: เธค. คอนสาร

G#m | D#m |F# C# | D#m |
G#m C# | D#m C# | D#m |

หล่ะเจ็บกว่าการปวดแข่วเจ็บกว่าแก้วมันบาดมือเจ็บอิหลี ฮือ ฮื้อ ฮือ..ปานถืกวือด้วยไม้หน้าสี่หล่ะอ้ายสิเฮ็ดจั่งใด๋ดีเจ็บกว่านี้ กะคือ.. ตาย..

D#m | D#m |A#m | A#m |
C# | F# C# | D#m | D#m |D#m C# | D#m |

อ้อนวอD#mนให้เธอกลับคืนสุดแฮงฝืA#mน อ้ายมันยืนบ่ไหวเธอห่าC#งออกไปทุกทีด้วยคำนี้D#m ว่าอย่ามาร่ำไG#mเลิกแล้D#mว แล้วกันไG#mหมดเยื้อใยC# ไม่อยากเจD#m

เจ็บเด้D#m ฮอดฮากเหง้าอ้ายฮักเจ้ามันมากมายเสมA#mโหยหาC#ความฮักเคยมี ก็รู้ดีD#mว่ามันหาไม่เจG#mเจ้าหมดใD#mจ แต่อ้ายบ่หมดฮักเธG#mเสียงใจละเมC#อ ได้แต่เพ้อD#mรำพัน

ถึD#mงบ่อนบั้น ใจฮำคนิงครวญD#mมพัดหวน อยากให้C#กลับคืนหาA#mกันแต่กี้G#คือจั่งว่ามัง ๆD#m  ไปฟังคำไผเขาปั่นG#mหมายไD#mฮ่ อ้ายบ่ขอดหญ้าคาหมายนา อ้ายบ่ขอดหญ้าไว้หมายหัวใจF# อ้าย บ่บัก บ่ฟัG#mจึงได้มD#mาสถานะเลิกกัG#mข้อควรระวัC#ง แต่อ้ายลืมระแวD#m

แฮงใจอ้าD#mย บืนตายล้าอ่อนแฮงใจอ้าย บืนตายล้าอ่อนคือปลาติดก้นต้อน หาทางม้มบ่มี

มาD#mกกว่านี้ เจ็บกว่านี้A#m อ้ายก็คงถึงD#mตายอาการเสียD#mใจ คนไม่อกหัG#mก เจ้าบ่ฮู้ดอกนาA#mวน ๆ เวียน ๆC#คิดไม่เปลี่F#ยน เห็นแต่ความหลัง G#m

เจ็บลึก เจ็บนาC#ทรมาD#mน อยากอยู่แต่เพียงลำพัG#mกินข้าD#mวอ้ายกะกลืนบ่ลงกินน้ำอ้ายกะแค้นจ่อล่อG#mหวิดบ่น้D#mอ หรือสิตายบ่สั่G#mย่านดับแนD#mวอิหลีแล้วจัง ๆG#mเรื่องเฮาเคยหวัC#ง ถูกเจ้าพังD#mมะลาย

โอ่D#mย โอ้ย โอย อ้าC#ยสิอยู่จั่งไA#mด๋โอ่D#mย โอ้ย โอG#mย แล่วอ้าC#ยสิเฮ็ดD#mจั่งได๋

G#m | A#m |G#m C# | D#m |

สุดทางอ้าD#mย เป็นตายหรืออยู่ทางสุดท้าย เป็นตายหรืออยู่มันกะยังบ่ฮู้สิบืนได้ส่ำใด๋ย่านแต่อ้าย..มันตายบ่มีเหลือใจมันเพลียมันหล่อน อ่อนลงพอแฮงแล้ว..

D#m | D#m |A#m | A#m |
C# | F# C# | D#m | D#m |
D#m C# | D#m |D#m |คอร์ดเพลง เจ็บกว่านี้กะแม่นตาย เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง เจ็บกว่านี้กะแม่นตาย เบียร์ พร้อมพงษ์ หล่ะเจ็บกว่าการปวดแข่ว เจ็บกว่าแก้วมันบาดมือ เจ็บอิหลี ฮือ ฮื้อ ฮือ ปานถืกวือด้วยไม้หน้าสี่ หล่ะอ้ายสิเฮ็ดจั่งใด๋ดี เจ็บกว่านี้ กะคือ ตาย อ้อนวอนให้เธอกลับคืน สุดแฮงฝืน อ้ายมันยืนบ่ไหว เธอห่างออกไปทุกที ด้วยคำนี้ ว่าอย่ามาร่ำไร เลิกแล้ว แล้วกันไป หมดเยื้อใย ไม่อยากเจอ เจ็บเด้ ฮอดฮากเหง้า อ้ายฮักเจ้ามันมากมายเสมอ โหยหาความฮักเคยมี ก็รู้ดีว่ามันหาไม่เจอ เจ้าหมดใจ แต่อ้ายบ่หมดฮักเธอ เสียงใจละเมอ ได้แต่เพ้อรำพัน ถึงบ่อนบั้น ใจฮำคนิงครวญ ลมพัดหวน อยากให้กลับคืนหากัน แต่กี้คือจั่งว่ามังๆ ไปฟังคำไผเขาปั่น หมายไฮ่ อ้ายบ่ขอดหญ้าคา หมายนา อ้ายบ่ขอดหญ้าไว้ หมายหัวใจ อ้าย บ่บัก บ่ฟัน จึงได้มาสถานะเลิกกัน ข้อควรระวัง แต่อ้ายลืมระแวง แฮงใจอ้าย บืนตายล้าอ่อน แฮงใจอ้าย บืนตายล้าอ่อน คือปลาติดก้นต้อน หาทางม้มบ่มี มากกว่านี้ เจ็บกว่านี้ อ้ายก็คงถึงตาย อาการเสียใจ คนไม่อกหัก เจ้าบ่ฮู้ดอกนาง วนๆเวียนๆคิดไม่เปลี่ยน เห็นแต่ความหลังๆ เจ็บลึก เจ็บนาน ทรมาน อยากอยู่แต่เพียงลำพัง กินข้าวอ้ายกะกลืนบ่ลง กินน้ำอ้ายกะแค้นจ่อล่อ หวิดบ่น้อ หรือสิตายบ่สั่ง ย่านดับแนวอิหลีแล้วจังๆเรื่องเฮาเคยหวัง ถูกเจ้าพังมะลาย โอ่ย โอ้ย โอย อ้ายสิอยู่จั่งได๋ โอ่ย โอ้ย โอย แล่วอ้ายสิเฮ็ดจั่งได๋ สุดทางอ้าย เป็นตายหรืออยู่ ทางสุดท้าย เป็นตายหรืออยู่ มันกะยังบ่ฮู้สิบืนได้ส่ำใด๋ ย่านแต่อ้าย มันตายบ่มีเหลือ ใจมันเพลียมันหล่อน อ่อนลงพอแฮงแล้ว