แรงก้อนสุดท้าย

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แรงก้อนสุดท้าย เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm C | Dm C |

ปรับขนาFดความฝันให้เล็กลDmให้มันตรCงกับที่เราทำไAmด้เก็Gmบแรงก้อนสุดท้AmายกลับไปหGmา ไปกอดควาCมสุขใจที่บ้าFนเฮา

Dm | Gm |F Am | Dm |

 Dm  คุยกับเม็ดเหงื่อทุกเมื่อยามล้Dm Dm  ปลอบใจน้ำตาที่มันแอบไหลใCนบางครา Dm  สำรวจความจำในทุกพื้นที่Am.. ใจเDmรา Gm  เจอแต่รอยเท้า..ของควาAmมผิดหวัง..

 Dm  ตรงนี้เมืองใหญ่ไม่ใช่บ้าDmนเฮา Dm  ต้องเสียค่าเช่าด้วยเหงื่อด้วยเหงCา ด้วยกำลัง Dm  คำว่าสักวัน ไม่เคยเห็นเลยAmสักครั้Dm   เราGmจะกลับหลัง..ย้อนรอยเมื่อวาC   หรือดันทุรังสู้F Am | C Fไป..

บ่อยากสิเอAmา..กระดูกกลับบ้Dmานแต่อยากสิเอAmา..ความฝันกลับนCกลับบ้านในA#วันที่มีแรงฟันฝ่AmกลับไปหCาอ้อมกอดของใFปรับขนาAmดความฝันให้เล็กลDmให้มันตรCงกับที่เราทำได้Amเก็Dmบแรงก้อนสุดท้GmายกลับไปหCา ไปกอดความสุขใจที่บ้าFนเฮา

Dm | Dm |Dm | Dm |

Am Dm | Am C |A# Am |Dm |

 Dm  เสียงแคนลายเศร้าเอิ้นเฮาคืนบ้าDm Dm  ดอกติ้วดอกจานอ้อมกอดถิ่นฐาCนยังคอยเรา Dm  บ้านนอกยังสวย ถ้าไม่หวังรวAmยแข่งใครDmเขา   ขอGmดเก็บแรงเรา..ย้อนคืนบ้านนC   ซ่อมฝันสร้างชีวิF Am | C Fตใหม่..

* |

อยู่แบบเรา ๆC ความสุขราคFา..บ่แพง..

A# C | Am Dm |A# Gm | C |F |คอร์ดเพลง แรงก้อนสุดท้าย เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง แรงก้อนสุดท้าย เบียร์ พร้อมพงษ์ ปรับขนาดความฝันให้เล็กลง ให้มันตรงกับที่เราทำได้ เก็บแรงก้อนสุดท้าย กลับไปหา ไปกอดความสุขใจที่บ้านเฮา คุยกับเม็ดเหงื่อทุกเมื่อยามล้า ปลอบใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางครา สำรวจความจำในทุกพื้นที่ ใจเรา เจอแต่รอยเท้า ของความผิดหวัง ตรงนี้เมืองใหญ่ไม่ใช่บ้านเฮา ต้องเสียค่าเช่าด้วยเหงื่อด้วยเหงา ด้วยกำลัง คำว่าสักวัน ไม่เคยเห็นเลยสักครั้ง เราจะกลับหลัง ย้อนรอยเมื่อวาน หรือดันทุรังสู้ไป บ่อยากสิเอา กระดูกกลับบ้าน แต่อยากสิเอา ความฝันกลับนา กลับบ้านในวันที่มีแรงฟันฝ่า กลับไปหาอ้อมกอดของใจ ปรับขนาดความฝันให้เล็กลง ให้มันตรงกับที่เราทำได้ เก็บแรงก้อนสุดท้าย กลับไปหา ไปกอดความสุขใจที่บ้านเฮา เสียงแคนลายเศร้าเอิ้นเฮาคืนบ้าน ดอกติ้วดอกจานอ้อมกอดถิ่นฐานยังคอยเรา บ้านนอกยังสวย ถ้าไม่หวังรวยแข่งใครเขา ขอดเก็บแรงเรา ย้อนคืนบ้านนา ซ่อมฝันสร้างชีวิตใหม่ อยู่แบบเราๆความสุขราคา บ่แพง