ตะดนไป่

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตะดนไป่ เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm | Cm |D# F | Gm | Gm |

ขั่Gmนบ่เห็นกับตFา กะคงบ่เชื่D#อ..ว่าน้องตั๋วA#กันกะงึCmดใจอยู่ กะบ่คิDmดบ่ฝัน..ว่D#าสิเฮ็ดกันไFด้

น่GmาสิบอกกันแหFน่ อ้ายบ่ได้ว่D#า ถ้าเจ้าเบิดA#ใจอันนี้Cmอิหยัง หลอDmยมีคนใหม่ทั้งที่อ้D#ายยังอยู่FตรงA#หน้า.. F

ดนแล้วไป่A#ที่อ้ายอกหักดนแล้วไป่Gmที่น้องฮักเขาดนแล้วไป่Cmที่ฮักสองเฮา..ถูกลักFลอบเชือดสัญญา

ดนแล้วไป่A#เจ้าเขี่ยอ้ายทิ้งดนแล้วไป่Gmที่เขาเข้ามาดนแล้วไป่Cmที่อ้ายเบิ๋ดค่า บอกอ้ายก่อFนหนาตะดนแล้วไป่A#..

แค่Gmอยากฮู้ความจริFง ถึงแม้มื้อนี้D#อ้ายต้องเสียใA#บอกอ้าCmยแหน่สาว ถิ่มอ้าDmยตอนใด๋คือเฮ็D#ดได้เนียFนคักแA#ท้..

น้องบ่แคCmร์ น้องบ่หลูโตน..ใจคDmนฮักเจ้าเลยบ่Gmจั่งหักใจD#อ้ายหมุ่น พังกองเอ๊าะเย๊าะแบบบ่Cm..บอกฮอดคำFลา..

* | ** |

Gm | Dm |Gm | Dm |
D# F | Dm Gm |
Cm D# | F |

ดนแล้วไCmป่ที่เซาฮักกัFน..ตะดนA#แล้วไป่..

Gm | Cm |D# F | Gm |คอร์ดเพลง ตะดนไป่ เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง ตะดนไป่ เบียร์ พร้อมพงษ์ ขั่นบ่เห็นกับตา กะคงบ่เชื่อ ว่าน้องตั๋วกัน กะงึดใจอยู่ กะบ่คิดบ่ฝัน ว่าสิเฮ็ดกันได้ น่าสิบอกกันแหน่ อ้ายบ่ได้ว่า ถ้าเจ้าเบิดใจ อันนี้อิหยัง หลอยมีคนใหม่ ทั้งที่อ้ายยังอยู่ตรงหน้า ดนแล้วไป่ที่อ้ายอกหัก ดนแล้วไป่ที่น้องฮักเขา ดนแล้วไป่ที่ฮักสองเฮา ถูกลักลอบเชือดสัญญา ดนแล้วไป่เจ้าเขี่ยอ้ายทิ้ง ดนแล้วไป่ที่เขาเข้ามา ดนแล้วไป่ที่อ้ายเบิ๋ดค่า บอกอ้ายก่อนหนา ตะดนแล้วไป่ แค่อยากฮู้ความจริง ถึงแม้มื้อนี้อ้ายต้องเสียใจ บอกอ้ายแหน่สาว ถิ่มอ้ายตอนใด๋ คือเฮ็ดได้เนียนคักแท้ น้องบ่แคร์ น้องบ่หลูโตน ใจคนฮักเจ้าเลยบ่ จั่งหักใจอ้ายหมุ่น พังกองเอ๊าะเย๊าะ แบบบ่ บอกฮอดคำลา ดนแล้วไป่ที่เซาฮักกัน ตะดนแล้วไป่