แชทป่าช้า

 เบลล์ นิภาดา ลูกทุ่ง อีสาน คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แชทป่าช้า เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทอง

นี่มันห้องแชDท หรือว่าอยู่ป่าBmช้าเงียบจนกลัวผีมGา ถึงขั้นว่ามิดซีรีAโพสต์โสดกี่ครั้Dง ยังไม่เป็นผลสักBmทีแชทยังเรียบร้อยดีG ไม่มี ไม่เด้ง ไม่โดA

D | Bm |G | A |
D | Bm |Em A | D A |

 Bm  กะฮู้ว่าโสด กะจั่งแมนลงAโทษคัก G  สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลยบ้DอเทวดA Bm  วันจันทร์กะแล้ว อังคารกะแล้Aวกะยังว่า G  วันพุธผ่านมา เข้าพฤหัDสกะบ่มีA

เติEmมเน็ตอัพ Face MessaBmge อัพ Line IGออนไว้Gตลอด 24 กะยังบ่มีEm..ผู้ใด๋ทักหAา..

** |

ว่าสิเฮ็ดบุGญแจกข้าวไปหALine MessengF#mer Direct ดูสักหBmเผื่อว่าผลบุEmญจะช่วยส่งผAให้แชทลูกเกิGด ให้ดัง ให้เปรี้ยง ให้โดAให้มีคนทักมาD | (A)..

D | Bm |G | A |
D | Bm |Em A | D A |

 Bm  กะอยากมีคู่ อยากมีอยู่เด้Aความฮัก G  สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลยบ้DอเทวดA Bm  วันศุกร์กะแล้ว วันเสาร์กะแล้Aวกะยังวา G  อาทิตย์แล้วหนา บ่หลูโตนกัDนแหน่ซันตี๊A

* | ** | *** |

สาEmธุเด้อ ท่านเจ้าที่และเจ้าทางสิ่F#mงศักดิ์สิทธิ์ ทั้งคุณผี คุณสางส่อยGไปบอกคนที่ใจยังว่างว่าDผู้ข้าบ่อยากขึ้นคานค้าง

ทางEmหัวใจ ออนไลน์ไว้กะดนแล้วชาติหน้าตอF#mนบ่าย ๆ บ่อยากถ่าแม่มันแหลวอยากสิมีGผู้บ่าว.. ซาตินี้ฮันหนAา..

** | *** |

ให้แชทลูกเกิGด ให้ดัง ให้เปรี้ยง ให้โดAไม่ให้แชทในป่าช้า

D | Bm |G | A |
D | Bm |Em A | D |คอร์ดเพลง แชทป่าช้า เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง แชทป่าช้า เบลล์ นิภาดา นี่มันห้องแชท หรือว่าอยู่ป่าช้า เงียบจนกลัวผีมา ถึงขั้นว่ามิดซีรี โพสต์โสดกี่ครั้ง ยังไม่เป็นผลสักที แชทยังเรียบร้อยดี ไม่มี ไม่เด้ง ไม่โดน กะฮู้ว่าโสด กะจั่งแมนลงโทษคัก สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลยบ้อเทวดา วันจันทร์กะแล้ว อังคารกะแล้วกะยังว่า วันพุธผ่านมา เข้าพฤหัสกะบ่มี เติมเน็ตอัพ Face Message อัพ Line IG ออนไว้ตลอด 24 กะยังบ่มี ผู้ใด๋ทักหา ว่าสิเฮ็ดบุญแจกข้าวไปหา Line Messenger Direct ดูสักหน เผื่อว่าผลบุญจะช่วยส่งผล ให้แชทลูกเกิด ให้ดัง ให้เปรี้ยง ให้โดน ให้มีคนทักมา กะอยากมีคู่ อยากมีอยู่เด้ความฮัก สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลยบ้อเทวดา วันศุกร์กะแล้ว วันเสาร์กะแล้วกะยังวา อาทิตย์แล้วหนา บ่หลูโตนกันแหน่ซันตี๊ สาธุเด้อ ท่านเจ้าที่และเจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งคุณผี คุณสาง ส่อยไปบอกคนที่ใจยังว่าง ว่าผู้ข้าบ่อยากขึ้นคานค้าง ทางหัวใจ ออนไลน์ไว้กะดนแล้ว ชาติหน้าตอนบ่ายๆบ่อยากถ่าแม่มันแหลว อยากสิมีผู้บ่าว ซาตินี้ฮันหนา ให้แชทลูกเกิด ให้ดัง ให้เปรี้ยง ให้โดน ไม่ให้แชทในป่าช้า


เพลงที่ 2 ในอัลบั้ม อีหล่าเบลล์ "แชทป่าช้า" เพลงจังหวะสนุก ๆ สำหรับคนโสด ๆ เหงา ๆ ส่งเพลงนี้ให้เค้าแล้วแชทจะไม่เงียบอีกต่อไป