โทรมา...ว่ารัก

 บี้ สุกฤษฎิ์ สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โทรมา...ว่ารัก บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (bie the star)
เนื้อร้อง/ทำนอง: นราธิป ปานแร่เรียบเรียง: โตมร เข็มทองสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# | Fm |C# | D# |

 G#  เธอคงจะเคยสงสัย..ในบางอากาC#รที่ฉันเป็น Cm  เธอคงจะงงที่ฉัFmน..ชอบมาให้เห็F#น แล้วก็ไปD#

 G#  เธอคงงง ๆ ว่าฉัน..   ทำไมอยากรู้C#เรื่องเธอมากมาย Cm  นับตั้งแต่วันนี้ไFmป เธอจะเข้าใจF#..ที่ฉันทำD#

(เพราะ/แล้ว)ข้างC#ใน..เสียCmงหัวใจมันบอกC#มากล้า ๆCm กลัว ๆ อยู่เธอC#ก็จะไม่รู้ เก็บความลับCmเอาไว้ทำไมอยากF#ให้เธอได้รู้เอาไว้.D#. โว โหโอ้โห..

ฉันโทรมาG#เพื่อจะบอกว่ารักถึงเวลFmาที่ต้องบอกสักทีไม่กลัวแล้D#m7วจะดูไม่ดี นาทีนี้C#..ต้องพูดD#ไปเสียงข้างในG#ดังออกมา มันแสดงออกมา..ว่ารัFmกแล้วให้ทำไงวันนี้C#..หัวใCmจ..มันC#mกำความรักไว้ไม่อยู่ซะแล้วเธอ

G# Fm | D# |

 G#  อะไรที่เคยสงสัย ไม่ต้องข้องใจC#แล้วเธอ Cm  แต่ที่ต้องถามใจเธFmอ ก็คือแล้วเธF#อคิดยังไD# G#  ขอโทษจริง ๆ ที่ฉัน..ต้องใช้เวลC#าให้แน่ใจ Cm  ว่าไม่มีใครสำคัFmญ..กับใจของฉันF#เท่าเธD#

* | ** |

G# | D# |

** |

G# | Fm |C# | D# |G# |คอร์ดเพลง โทรมา ว่ารัก บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (bie the star)

เนื้อเพลง โทรมาว่ารัก บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (bie the star) เธอคงจะเคยสงสัย ในบางอาการที่ฉันเป็น เธอคงจะงงที่ฉัน ชอบมาให้เห็น แล้วก็ไป เธอคงงงๆว่าฉัน ทำไมอยากรู้เรื่องเธอมากมาย นับตั้งแต่วันนี้ไป เธอจะเข้าใจ ที่ฉันทำ (เพราะ/แล้ว)ข้างใน เสียงหัวใจมันบอกมา กล้าๆกลัวๆอยู่ เธอก็จะไม่รู้ เก็บความลับเอาไว้ทำไม อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ โว โหโอ้โห ฉันโทรมาเพื่อจะบอกว่ารัก ถึงเวลาที่ต้องบอกสักที ไม่กลัวแล้วจะดูไม่ดี นาทีนี้ ต้องพูดไป เสียงข้างในดังออกมา มันแสดงออกมา ว่ารักแล้วให้ทำไง วันนี้ หัวใจ มันกำความรักไว้ไม่อยู่ซะแล้วเธอ อะไรที่เคยสงสัย ไม่ต้องข้องใจแล้วเธอ แต่ที่ต้องถามใจเธอ ก็คือแล้วเธอคิดยังไง ขอโทษจริงๆที่ฉัน ต้องใช้เวลาให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครสำคัญ กับใจของฉันเท่าเธอ