รัก

 Bigass สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รัก Bigass บิ๊กแอส
เรียบเรียง: Big Ass (บิ๊กแอส)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A#m B | C# |A#m B | C# |

เห็นใคร ๆF# ก็บ่น เกิดอะไA#mรกับคนไทยที่เคยBรักกัน ก็บึ้ง ก็ตึA#mง ไม่เข้าใจรอยยิ้G#mมที่ว่าเคยงดงาD#mแต่ก็เหมืG#mอนจะจางจะลบเลือนไปC#

ฉันก็คือF#คนหนึ่ง..ที่ได้เกิดA#mเป็นคนไทยความรักBที่มีก็ยังคงเต็มA#mในหัวใจจิตใจG#mคนเปลี่ยนไปทุกวัD#mแต่ใจฉันG#mมันยังไม่เปลี่ยนไปไหC#

ยังไงก็ช่าBง ฉันขอรักเธอต่อC#ไปหมดทั้งหัวA#mใจ จะทำเพื่อเD#mธอยังไงก็ช่าBง ฉันขอให้จำเอาC#ไว้จะนานเท่าA#mไหร่ จะรักแต่D#mเธอ(ถึงแม้G#mใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าฉันรักC#เธอ)

แม้ใคร ๆF# จะบ่น ฉันก็ยังA#mคงภูมิใจเกิดมาBทั้งทีมีบ้านเกิดคือA#mประเทศไทยแผ่นดิG#mนที่อุดมร่มเย็D#mและมีคนG#mให้คอยเป็นห่วงเป็นใยC#

* |

 Bm  เพลง ๆ เดียวคงไม่พEอจะเปลี่ยนชีวิAต..   ของใคF#mรเขาได้ Bm  เพียงแต่มันมีความหมาEยมากมายเหลือเกิA   กับฉัC#น..

* |

ขอสัญG#mญาจากใจ ขอให้ประเทศไทยรู้ว่C#า..รักเธF#อ..คอร์ดเพลง รัก Bigass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง รัก Bigass บิ๊กแอส เห็นใครๆก็บ่น เกิดอะไรกับคนไทย ที่เคยรักกัน ก็บึ้ง ก็ตึง ไม่เข้าใจ รอยยิ้มที่ว่าเคยงดงาม แต่ก็เหมือนจะจางจะลบเลือนไป ฉันก็คือคนหนึ่ง ที่ได้เกิดเป็นคนไทย ความรักที่มีก็ยังคงเต็มในหัวใจ จิตใจคนเปลี่ยนไปทุกวัน แต่ใจฉันมันยังไม่เปลี่ยนไปไหน ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป หมดทั้งหัวใจ จะทำเพื่อเธอ ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอาไว้ จะนานเท่าไหร่ จะรักแต่เธอ (ถึงแม้ใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าฉันรักเธอ) แม้ใครๆจะบ่น ฉันก็ยังคงภูมิใจ เกิดมาทั้งทีมีบ้านเกิดคือประเทศไทย แผ่นดินที่อุดมร่มเย็น และมีคนให้คอยเป็นห่วงเป็นใย เพลงๆเดียวคงไม่พอจะเปลี่ยนชีวิต ของใครเขาได้ เพียงแต่มันมีความหมายมากมายเหลือเกิน กับฉัน ขอสัญญาจากใจ ขอให้ประเทศไทยรู้ว่า รักเธอ