คำสอนของพ่อ

  เบิ้ล ปทุมราช   ลูกทุ่ง   อีสาน   พ่อ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำสอนของพ่อ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: เติ้ล เส้นเล็กสังกัดค่าย: อาร์สยาม (Rsiam)

Cm Gm |Cm |G# A# | D# |
G | Cm A# |Fm A# | D# G |

รัCmกของพ่Gmอนี้ยังปลูกฝัCmสอนลูกกี่ครั้G#ง ลูกยัA#งจดจำD#เสมอขอโทษด้วยนGะ 5 ธันวา ไม่ได้ไปCmเจอยังA#ฮักพ่ออยู่เด้Fmอ.. ไม่มีวันจางGหาย

พ่CmอสอนลูGmกตั้งแต่ยังน้Cmอยอย่าเป็นคนสำออยG#.. ให้ใครA#เขาคอยเอาD#ใจสิ่งไหนไม่ดีG ลูกอย่าไปทำจงข้ามมันCmไปเมื่อเจ้าA#เติบโตวันใFmลูกจะเข้าใจA#ในคำสอนที่D#ว่า

ลูกเอ๋G#ย ฟังคำA#ของพ่อให้Cmดีพ่อเจ้าคนนี้G#.. บ่มีA#เงินทองสูงค่D#พ่อเลือดอีสาCmน อาชีพการงาCนคือการทำนาFmลูกจงA#ตั้งใจศึกษD#า..ให้มีวิชA#า..เลี้ยงตัวเอD# | Gงได้..

ไม่CmเคยลืGmมคำที่พ่อCmสอนไหว้พระก่อนนอG#น ขอพรA#ให้พ่อD#สบายลูกอยู่ทางนี้G จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิCmใจให้สมA#กับพ่อห่วงใFmกลับบ้านวันใดA#.. จะไปไหว้D#พ่อ

Cm Gm | Cm |G# A# | D# |
G | Cm |Fm A# | D# |

* | ** |

Cm C | Fm A# | D# A# | D# |คอร์ดเพลง คำสอนของพ่อ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง คำสอนของพ่อ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม รักของพ่อนี้ยังปลูกฝัง สอนลูกกี่ครั้ง ลูกยังจดจำเสมอ ขอโทษด้วยนะ 5 ธันวา ไม่ได้ไปเจอ ยังฮักพ่ออยู่เด้อ ไม่มีวันจางหาย พ่อสอนลูกตั้งแต่ยังน้อย อย่าเป็นคนสำออย ให้ใครเขาคอยเอาใจ สิ่งไหนไม่ดี ลูกอย่าไปทำจงข้ามมันไป เมื่อเจ้าเติบโตวันใด ลูกจะเข้าใจในคำสอนที่ว่า ลูกเอ๋ย ฟังคำของพ่อให้ดี พ่อเจ้าคนนี้ บ่มีเงินทองสูงค่า พ่อเลือดอีสาน อาชีพการงานคือการทำนา ลูกจงตั้งใจศึกษา ให้มีวิชา เลี้ยงตัวเองได้ ไม่เคยลืมคำที่พ่อสอน ไหว้พระก่อนนอน ขอพรให้พ่อสบาย ลูกอยู่ทางนี้ จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจ ให้สมกับพ่อห่วงใย กลับบ้านวันใด จะไปไหว้พ่อ