คบไว้แก้เหงา

 บลูเบอร์รี่ Rsiam ลูกทุ่ง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คบไว้แก้เหงา บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: กำแหง เกรียงไกรธรณีเรียบเรียง: บรรหาร ทองจับสังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

A# | Dm D |D# Dm D# F | F |

A# | Gm |Cm | F |

มีน้อA#ย ก็กินตามน้อGmย คือคำที่ฉัCmนท่องจนขึ้นใจFเมื่อเธอยังA#มีคนอยู่เคียงGmข้างกายได้มองCmไกล ๆ ก็พอFใจแล้ว

ตำแหน่DmงคือคนแอบGmรัก ลำดัDmบถึงจะปลายGmแถวนั่นก็ดีCmแล้ว ฉันรู้Fฉันเป็นใคร

วันนี้A#ที่เธอโดนทิ้Gmง ขอบอกเรื่องจริCmงให้เธอรู้ว่FแอบมีควาA#มยินดีที่เธGmอเลิกราเลยเตรียCmมตัวมาพูดควาFมในใจอย่าห่วDmงว่าจะผูกGmมัด ไม่ทำDmให้ต้องวุ่นGmวายขอไม่มาCmกมาย..F   ช่วยรับฟังA#เถอะ

คบไว้A#7แก้เหงาได้D#นะ ฐานFะอะไรก็ไDmด้จะให้G7ฉันเป็นอะไCmร ก็ตามแต่ใFจของเธA#วันหนึ่D7งเธอมีที่ไปGm จะจบยังไD7งรับได้เสมGmแค่เป็G7นตัวเลือกของเธCmยังดีกว่าเธFอไม่เคยมองA#กัน

ไม่ได้ให้จริงGmใจ.. ไม่ได้ให้ผูกDmพัน..มาอยู่ใกล้ฉัD#นสักวันสองวัFนคงไม่เป็นGmไร

D# F | Dm G |Cm C7 | F |

* | ** | ** |

A# | Gm |Cm | F |A# |คอร์ดเพลง คบไว้แก้เหงา บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง คบไว้แก้เหงา บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม Rsiam มีน้อย ก็กินตามน้อย คือคำที่ฉันท่องจนขึ้นใจ เมื่อเธอยังมีคนอยู่เคียงข้างกาย ได้มองไกลๆก็พอใจแล้ว ตำแหน่งคือคนแอบรัก ลำดับถึงจะปลายแถว นั่นก็ดีแล้ว ฉันรู้ฉันเป็นใคร วันนี้ที่เธอโดนทิ้ง ขอบอกเรื่องจริงให้เธอรู้ว่า แอบมีความยินดีที่เธอเลิกรา เลยเตรียมตัวมาพูดความในใจ อย่าห่วงว่าจะผูกมัด ไม่ทำให้ต้องวุ่นวาย ขอไม่มากมาย ช่วยรับฟังเถอะ คบไว้แก้เหงาได้นะ ฐานะอะไรก็ได้ จะให้ฉันเป็นอะไร ก็ตามแต่ใจของเธอ วันหนึ่งเธอมีที่ไป จะจบยังไงรับได้เสมอ แค่เป็นตัวเลือกของเธอ ยังดีกว่าเธอไม่เคยมองกัน ไม่ได้ให้จริงใจ ไม่ได้ให้ผูกพัน มาอยู่ใกล้ฉันสักวันสองวันคงไม่เป็นไร


เพลงช้าๆ อารมณ์เศร้าๆ ของคนที่ไปแอบรักคนที่มีเจ้าของ แต่ถ้าวันไหนที่เธอกับเขาเลิกกัน ก็พร้อมให้เธอคบฉันไว้แก้เหงา แบบไม่ต้องผูกพัน ไม่มีการผูกมัด อยู่ในฐานะอะไรก็ได้ ถ้าวันหนึ่งเจอใครก็พร้อมให้เธอไป เรียกว่า รักแท้ ที่ยอมเป็นให้เธอได้ทุกอย่างจริงๆ