รุ่นพี่ที่รัก (ລຸ້ນນພີ່ທີ່ຮັກ)

 บอม ลูกพระธาตุ ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รุ่นพี่ที่รัก บอม ลูกพระธาตุ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อก วิสกี้เรียบเรียง: เหน่ง ธนเทพสังกัดค่าย: ลายไทยอินดี้

G | G |G | G |
G | G |G | D |

G | D |C | D |
G | D |C | C | D |

เป็นบุญบันดาGลที่เราพบพ้อกันหรือกรรมเก่าเหล่านั้Emนที่เคยสร้างกันมาขอโทษครัAmบที่ตัวผมนั้นเกิดช้Cปล่อยให้พี่เหงCาครองโสดมาหลายปีD

พี่นี้แหละครัGบ คนที่ผมตามหาก่อนลงมาจากฟ้Emา ท่านเทวดาสั่งไว้ต้องเป็นคนนี้Am ต้องเธอคนนี้ต้องมีพี่Cเป็นแฟนให้ได้ถ้าไม่ได้Dให้ผมโสดไปจนตาย

แรกพบCที่ได้สบตDา ใจมันสั่BmนลงไปฮอดขEmแนมเบิ่งทางซ้าAmยกะเป็นตาฮักเบิ่งทางขวาCโอ้ยตายคัก ๆอยากเอิ้นที่รักDแล้วครับรุ่นพี่..

มาเป็นแฟนผมบ่G เรื่องอายุผมบ่เคยเกี่Emยงถ้าตกลงกะส่งเสีAmยง..ตอบรับDความฮักจากผGม..โบราณเพิ่นว่Gา บักพร้าวห้าวนั้นมันยิ่งมัEmฟ้าวตกลงมาฮักกัAmโอเคเนาะครัDบ รุ่นพี่ที่รัG | D

G | D |C | D |
G | D |C | C | D |

G | D |Em | Em |
Am | D |G | D |

* | ** |

โบราณเพิ้นว่Gา คบเด็กน้อยแล้วอายุยืEmฟ้าวมาเป็นแฟนกัAmสั่นเทวดDาสิสั่งให้ผมโสดตG | Dาย

G | D |C | D |
G | D |C | C | D |G |คอร์ดเพลง รุ่นพี่ที่รัก บอม ลูกพระธาตุ

เนื้อเพลง รุ่นพี่ที่รัก บอม ลูกพระธาตุ เป็นบุญบันดาลที่เราพบพ้อกัน หรือกรรมเก่าเหล่านั้นที่เคยสร้างกันมา ขอโทษครับที่ตัวผมนั้นเกิดช้า ปล่อยให้พี่เหงาครองโสดมาหลายปี พี่นี้แหละครับ คนที่ผมตามหา ก่อนลงมาจากฟ้า ท่านเทวดาสั่งไว้ ต้องเป็นคนนี้ ต้องเธอคนนี้ ต้องมีพี่เป็นแฟนให้ได้ ถ้าไม่ได้ให้ผมโสดไปจนตาย แรกพบที่ได้สบตา ใจมันสั่นลงไปฮอดขา แนมเบิ่งทางซ้ายกะเป็นตาฮัก เบิ่งทางขวาโอ้ยตายคักๆอยากเอิ้นที่รักแล้วครับรุ่นพี่ มาเป็นแฟนผมบ่ เรื่องอายุผมบ่เคยเกี่ยง ถ้าตกลงกะส่งเสียง ตอบรับความฮักจากผม โบราณเพิ่นว่า บักพร้าวห้าวนั้นมันยิ่งมัน ฟ้าวตกลงมาฮักกัน โอเคเนาะครับ รุ่นพี่ที่รัก โบราณเพิ้นว่า คบเด็กน้อยแล้วอายุยืน ฟ้าวมาเป็นแฟนกัน สั่นเทวดาสิสั่งให้ผมโสดตาย