มหาลัย

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มหาลัย แอ๊ด คาราบาว

E | E |D | A |
E | E |D | A |

มหาลัAย มหาหลอAเด็กชายบ้านนอDก เด็กหญิงบ้านนAรํ่าเรียนรู้E7..ในวิชE7แต่จบออกมE7า ยังไม่มีงานทำA

ไม่มีงาAน ก็ไม่มีเงิAออกเดิน ๆ ๆD ยํ่าสมัครงานDสอบเท่าใดE7 ยังสอบไม่ผ่าE7มันหัวปานกลE7าง เขาเอาแต่หัวดี ๆA

มีความรู้Aสู้เขาไม่ได้Aเส้นเล็ก เส้นใหDญ่ เส้นก๋วยจั๊บไม่มีDนามสกุE7ลไม่สง่าราศีE7เป็นลูกตามีE7 ฉันเป็นแค่หลานยายมA

อนาคตคAงหมดความหมาAความหวังฝังใจD กระดาษใบนี้Dเอาแปะข้างฝE7า หาหลวงพ่อดี ๆE7ธูปเทียนก็มีE7 พร้อมดอกไม้บูชA

* | ** |

E | E |D | A |
E | E |D | A |

A | A |D | D |E | E |E | A |

ใครจะรู้A อยู่ไปวัน ๆAกลางคืนหลับฝัDน กลางวันนั่งดูดยDธูปเทียนก็หมE7ด ดอกไม้แห้งคาตE7เก็บตําหรับตํารE7า ชั่งกิโลขาA

ให้แข่งกันเรีAยน แล้วแข่งกันรวAบ้างไปได้สวDย บ้างไปได้เสีDออกยํ่าเดินทาE7ง ร่างกายอ่อนเพลีE7หัวใจละเหี่E7ย ละโหยหางานทํA

ยํ่าจนเท้Aา..เป็นตุ่มตาปลAรองเท้าบาจDายังหมดความทนทาDไม่เห็นเหมือนคE7น..โบรํ่าโบราE7จบแล้วได้งาE7น เป็นเจ้าคนนายคA

ผลิตผAล..บนความใฝ่ฝัAความจริงเรานั่DนหลงลืมกันไปDมัวแต่ปลูกฝัE7ง ค่านิยม นิยาE7ปริญญางมงาE7ย มหาลัยงมเงA

* | * |

E | A |คอร์ดเพลง มหาลัย แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง มหาลัย คาราบาว มหาลัย มหาหลอก เด็กชายบ้านนอก เด็กหญิงบ้านนา รํ่าเรียนรู้ ในวิชา แต่จบออกมา ยังไม่มีงานทำ ไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิน ออกเดินๆๆ ยํ่าสมัครงาน สอบเท่าใด ยังสอบไม่ผ่าน มันหัวปานกลาง เขาเอาแต่หัวดีๆ มีความรู้สู้เขาไม่ได้ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นก๋วยจั๊บไม่มี นามสกุลไม่สง่าราศี เป็นลูกตามี ฉันเป็นแค่หลานยายมา อนาคตคงหมดความหมาย ความหวังฝังใจ กระดาษใบนี้ เอาแปะข้างฝา หาหลวงพ่อดีๆธูปเทียนก็มี พร้อมดอกไม้บูชา ใครจะรู้ อยู่ไปวันๆกลางคืนหลับฝัน กลางวันนั่งดูดยา ธูปเทียนก็หมด ดอกไม้แห้งคาตา เก็บตําหรับตํารา ชั่งกิโลขาย ให้แข่งกันเรียน แล้วแข่งกันรวย บ้างไปได้สวย บ้างไปได้เสีย ออกยํ่าเดินทาง ร่างกายอ่อนเพลีย หัวใจละเหี่ย ละโหยหางานทํา ยํ่าจนเท้า เป็นตุ่มตาปลา รองเท้าบาจายังหมดความทนทาน ไม่เห็นเหมือนคน โบรํ่าโบราณ จบแล้วได้งาน เป็นเจ้าคนนายคน ผลิตผล บนความใฝ่ฝัน ความจริงเรานั่นหลงลืมกันไป มัวแต่ปลูกฝัง ค่านิยม นิยาย ปริญญางมงาย มหาลัยงมเงา