ฉ้อราษฎร์บังหลวง

 นนท์ คำนม อ๊อฟ สงกรานต์ T-REX เพื่อชีวิต ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉ้อราษฎร์บังหลวง นนท์ คำนม อ๊อฟ สงกรานต์ T REX
เนื้อร้อง/ทำนอง: นนท์ปรีชา​ สิงห์ศรเรียบเรียง: Jeffy Naphatโปรดิวเซอร์: อ๊อฟ สงกรานต์สังกัดค่าย: ไลแคนเรคคอร์ด

Bm | A |G | F# |
Bm | A |G | F# |

 Bm  วิปโยคเภทภัAยอันใดกัน G  เหงาเงียบเหงา หมดหวัDงและวังเวง Bm  ไร้ซึ่งสุนทรี ศิลAปินไร้บรรเลง G  ช่างสุดแสน..น่าเศร้าF#ใจ..

 Bm  ทุกหัวเมืองเกิดโรคAระบาด G  ใยคนตายทุกวัDนน่าอนาถ Bm  เด็ก ชรา คนพิกาAร คนแก่ G  นั้นกำลังอดอยF#าก.. หิวโหย..   และใครจะสนใจ..

Bm | A |G | F# | F# |

 Bm  และใครเล่าใครมูมมาAมกันเสียจริง G  ฉีกยิ้มกระยิ่ม หัวเราะDบนความตาย Bm  ชูสองนิ้ว ปีศาAจ สัตว์นรกขุมใดกัG   เสวยอำนาจอย่างไม่F#รู้ร้อนหนาว..

* |

ฉ้อราษฎร์บังหลวD | Aง..ยมบาGล..รอรับท่านอDยู่ฉ้อราษฎร์บังหลD | Aวง..เวรกรรGมจะตามทันสักวันF#หนึ่ง..

* |

 Bm  ไฟนรกจะแผดเผA   ปฐพีจะสูบกลืG   ชดใช้กรรมไม่สิ้นF#สุด.. ตลอดกาล..

** | ** |

 Bm  ชดใช้กรรมไม่Aสิ้นสุด.. ตลอดGกาล.. D

 Bm  ชดใช้กรรมไม่Aสิ้นสุด.. G   ตลอดกาล.F#.   ตลอดกาBmล..คอร์ดเพลง ฉ้อราษฎร์บังหลวง นนท์ คำนม อ๊อฟ สงกรานต์ T REX

เนื้อเพลง ฉ้อราษฎร์บังหลวง นนท์ คำนม อ๊อฟ สงกรานต์ T REX วิปโยคเภทภัยอันใดกัน เหงาเงียบเหงา หมดหวังและวังเวง ไร้ซึ่งสุนทรี ศิลปินไร้บรรเลง ช่างสุดแสน น่าเศร้าใจ ทุกหัวเมืองเกิดโรคระบาด ใยคนตายทุกวันน่าอนาถ เด็ก ชรา คนพิการ คนแก่ นั้นกำลังอดอยาก หิวโหย และใครจะสนใจ และใครเล่าใครมูมมามกันเสียจริง ฉีกยิ้มกระยิ่ม หัวเราะบนความตาย ชูสองนิ้ว ปีศาจ สัตว์นรกขุมใดกัน เสวยอำนาจอย่างไม่รู้ร้อนหนาว ฉ้อราษฎร์บังหลวง ยมบาล รอรับท่านอยู่ ฉ้อราษฎร์บังหลวง เวรกรรมจะตามทันสักวันหนึ่ง ไฟนรกจะแผดเผา ปฐพีจะสูบกลืน ชดใช้กรรมไม่สิ้นสุด ตลอดกาล ชดใช้กรรมไม่สิ้นสุด ตลอดกาล ชดใช้กรรมไม่สิ้นสุด ตลอดกาล ตลอดกาล


อุทิศแด่ทุกชีวิตที่ถวิลหาและสู้เพื่อประชาธิปไตย เพลงนี้มอบให้คนโกงชาติได้ฟังและตระหนักไว้ว่าเวรกรรมมีจริง ผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นคนโกงชาติมีจุดจบแบบนี้