ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมาพร้อมถุงน้ำอัดลมในมือที่กำลังละลายไปต่อหน้าต่อตา

 ดวงดาว เดียวดาย อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมาพร้อมถุงน้ำอัดลมในมือที่กำลังละลายไปต่อหน้าต่อตา ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดวงดาว เดียวดาย

F Am | Dm |Gm C | F |

 F     ฉันมองเธอเดิAmน..กลับมDmา..      พร้อมถุGmงน้ำอัดลมCในมืF      มือเรียวข้างขวAmา..ถือผ้าผืนน้อDm      น้อGmยแต่ชุ่มไปด้วCยน้ำตFา..ร้อGmง..ไห้ทำไมC..ใครทำAmให้เสียน้ำตาDmเสียเพราะรักมากGmกว่า หรือเขารักน้อยCกว่าบอกฉัFน..

เรื่องรักไม่ธรรมดGmา ธรรมดา..ที่ไหนCกันคนอาจมองไม่สำAmมะคัญ..เท่าไหDmร่บอกลาเลิกคืนกลับมGmา ไม่ย้อนกลับมาก็มากCไป นี่ล่ะความรัF

ไม่มีอะไGmรแน่นอนไม่มีทาCงเหมือนตอน..แรกที่ซื้Amอน้ำอัดลDmผสมปนอยู่ในถุGmงที่มีน้ำแข็งก้อนกลมC ๆที่ไม่นานก็ละลาFย..

รสก็ยังจืดจาGmง แก๊สก็คลายสลายCไปกลับไปอืดที่ท้อAmก็เหมือนความรักได้คลี่Dmคลายคล้ายน้ำในถุงไงGm ทิ้งไม่นานก็จืดจางCไปเป็นสัจธรรF

Am Dm | Gm C | F |
Am Dm | Gm C | F |

* | ** | *** | **** |

** | ** |คอร์ดเพลง ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมาพร้อมถุงน้ำอัดลมในมือที่กำลังละลายไปต่อหน้าต่อตา ดวงดาว เดียวดาย

เนื้อเพลง ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมาพร้อมถุงน้ำอัดลมในมือที่กำลังละลายไปต่อหน้าต่อตา ดวงดาว เดียวดาย ฉันมองเธอเดิน กลับมา พร้อมถุงน้ำอัดลมในมือ มือเรียวข้างขวา ถือผ้าผืนน้อย น้อยแต่ชุ่มไปด้วยน้ำตา ร้อง ไห้ทำไม ใครทำให้เสียน้ำตา เสียเพราะรักมากกว่า หรือเขารักน้อยกว่า บอกฉัน เรื่องรักไม่ธรรมดา ธรรมดา ที่ไหนกัน คนอาจมองไม่สำมะคัญ เท่าไหร่ บอกลาเลิกคืนกลับมา ไม่ย้อนกลับมา ก็มากไป นี่ล่ะความรัก ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีทางเหมือนตอน แรกที่ซื้อน้ำอัดลม ผสมปนอยู่ในถุงที่มีน้ำแข็งก้อนกลมๆที่ไม่นานก็ละลาย รสก็ยังจืดจาง แก๊สก็คลายสลายไป กลับไปอืดที่ท้อง ก็เหมือนความรักได้คลี่คลาย คล้ายน้ำในถุงไง ทิ้งไม่นานก็จืดจางไป เป็นสัจธรรม