นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

 D GERRARD แร็พ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นักวิทยาศาสตร์ D GERRARD
เนื้อร้อง/ทำนอง: D Gerrard, Sea Sirrrr.เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: D Gerrard, Boripat Whankumprohติดต่องานแสดง: 0654409098

ฉันG#mพยายามพิสูจC#7น์มาตั้งนานว่าความรัA#mกเป็นเพียงแค่ภาพลวงD#7ตาไม่มีรูG#mปธรรมชัดเจน เป็นอุปทาC#นหมู่ที่ใคร ๆA#m คิดไปเอง..

ร้อG#mยเรียงกระบวนการความคิดC#7หลักของนักวิทA#mยาศาสตร์ (นักวิทD#7ยาศาสตร์)สมกาG#mรสูตรเคมี ฉันรู้ดีC#7ยังพยายาA#mมจะค้นหาทุกวิธีD#7

(แต่/เพราะ)เรื่อG#mงความรักไม่ต้องมีคำอธิบายA#mเสมอไปหรอกกฎเกณBฑ์ที่นิวตั้นบอCdimกไม่มีผลในตอนนี้C#7..

ทุกทฎษฎีG#mถูกลบล้างไปหมดแล้C#7ไม่มีกฎใA#mดเหลืออยู่เลย..D#7เพิ่งเคG#mยพบและเข้าใจ..ว่ารักC#7เป็นอย่างไรเมื่อตอA#mนที่ได้พบเธD#7

ทุกข้อสงสัG#mยถูกเธอไขไปหมดแล้C#7เธอยอมเปิดใA#mจให้หมดเลย..  D#7ไม่เคยพG#mบและได้เจอ เป็นเรื่C#7องที่เกินจะคาดA#mคิดของD#7นักวิทยาศาสตร์..

G#m | C#7 |A#m | D#7 |
G#m | C#7 |A#m | D#7 |

G#mฎของฟิสิกส์Its not dat haC#7rd why don’t u get itมัA#mนโคตรเบสิคพอเป็นเรื่องรัD#7ก มันโคตร Amazing

เลิG#mกทำทีซิส เพื่อไปขอพรที่C#7วัดจากเกจิOhA#m my lady u r my lighD#7t photosynthesis

มวG#mลความรักแน่นหนา มีแรงC#7ดึงดูดหนักหนาทำA#mให้เวลามันเดินช้าจนไอน์สไตD#7น์ร้อง อุ้ว ลั้ลล้า

ตัวแปG#mรไม่ใช่ความคิด สติC#หรือว่าปัญญาแต่คือA#mความรู้สึกดี ๆมันรู้สึก deeD#7p เกินที่จะพรรณนา

G#m | C#7 |A#m | D#7 |
G#m | C#7 |A#m | D#7 |
G#m | C#7 |A#m | D#7 |
G#m | C#7 |A#m | D#7 |

* | ** | *** |

G#m | C#7 | A#m | D#7 | ( x4 )คอร์ดเพลง นักวิทยาศาสตร์ D GERRARD

เนื้อเพลง นักวิทยาศาสตร์ D GERRARD ฉันพยายามพิสูจน์มาตั้งนาน ว่าความรักเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ไม่มีรูปธรรมชัดเจน เป็นอุปทานหมู่ ที่ใครๆคิดไปเอง ร้อยเรียงกระบวนการความคิดหลักของ นักวิทยาศาสตร์ (นักวิทยาศาสตร์) สมการสูตรเคมี ฉันรู้ดี ยังพยายามจะค้นหาทุกวิธี (แต่/เพราะ)เรื่องความรัก ไม่ต้องมีคำอธิบายเสมอไปหรอก กฎเกณฑ์ที่นิวตั้นบอกไม่มีผลในตอนนี้ ทุกทฎษฎีถูกลบล้างไปหมดแล้ว ไม่มีกฎใดเหลืออยู่เลย เพิ่งเคยพบและเข้าใจ ว่ารักเป็นอย่างไร เมื่อตอนที่ได้พบเธอ ทุกข้อสงสัยถูกเธอไขไปหมดแล้ว เธอยอมเปิดใจให้หมดเลย ไม่เคยพบและได้เจอ เป็นเรื่องที่เกินจะคาดคิด ของนักวิทยาศาสตร์ กฎของฟิสิกส์ Its not dat hard why don’t u get it มันโคตรเบสิค พอเป็นเรื่องรัก มันโคตร Amazing เลิกทำทีซิส เพื่อไปขอพรที่วัดจากเกจิ Oh my lady u r my light photosynthesis มวลความรักแน่นหนา มีแรงดึงดูดหนักหนา ทำให้เวลามันเดินช้า จนไอน์สไตน์ร้อง อุ้ว ลั้ลล้า ตัวแปรไม่ใช่ความคิด สติหรือว่าปัญญา แต่คือความรู้สึกดีๆมันรู้สึก deep เกินที่จะพรรณนา


นักวิทยาศาสตร์ (Scientist) ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไร? ผู้คนต่างมีทฤษฎีมากมายและต่างค้นหาคำตอบต่างๆนานา แต่สุดท้ายก็กลับเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เข้ามาลบล้างทุกทฤษฎีเหล่านั้น