แค่ดิน

 เฟิร์น กัญญารัตน์ อาร์ม ไชยวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ดิน เฟิร์น กัญญารัตน์ ft. อาร์ม ไชยวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ราช ภูมิวารินเรียบเรียง: ชโยกม พรหมหาราช, หมากแอปเปิ้ลโปรดักชั่นสังกัดค่าย: หมากแอปเปิ้ลโปรดักชั่นติดต่องานแสดง: 0828487395

C G | Am |
C G | F | G |

เป็นได้เพียงแค่ดิCน ดีที่สุดเท่านี้G/Bทั้งหัวใจที่มีF.. ให้เจ้าไปเหมิดใจGบ่ได้มีอีหยัCง.. คือจังใคร ๆ เขEmมีแต่ความทุกข์คอยย่างตาDmมเป็นเงาให้เจ้าต้องท้อใจG

เหนื่อยนFะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะท้Cแต่กะยิ้Fมทุกเทื่อที่เฮDmาจับมือและมอGงตา

ต้องขอบคุณฟ้Cาที่ส่งเจ้ามGาให้ได้Amฮักกันบนเส้นทาFงของฉัDmน..ที่แสนGลำบากต้องขอบคุณนCะที่ยังมีกัGน ในวัAmนที่เฮา..บ่ได้มีFคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อDmมที่จะฮัก  G(ยังอยู่ข้างกัC (G)น)

C G | Am |
C G | F | G |

* | ** |

 F  บางทีกะเหนื่อยกะท้อ บ่ฮู้ว่าดนป๋านใด๋C..   เรื่องร้าย ๆA# มันสิผ่านไป   แต่สิ่งที่เฮ็Gmดให้ยิ้มได้A#..ในตอนนี้G

** | ** |

C G | Am |
C G | F |คอร์ดเพลง แค่ดิน เฟิร์น กัญญารัตน์ ft. อาร์ม ไชยวัฒน์

เนื้อเพลง แค่ดิน เฟิร์น กัญญารัตน์ ft. อาร์ม ไชยวัฒน์ เป็นได้เพียงแค่ดิน ดีที่สุดเท่านี้ ทั้งหัวใจที่มี ให้เจ้าไปเหมิดใจ บ่ได้มีอีหยัง คือจังใครๆเขา มีแต่ความทุกข์คอยย่างตามเป็นเงา ให้เจ้าต้องท้อใจ เหนื่อยนะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะท้อ แต่กะยิ้มทุกเทื่อที่เฮาจับมือและมองตา ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามาให้ได้ฮักกัน บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกัน ในวันที่เฮา บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก ยังอยู่ข้างกัน บางทีกะเหนื่อยกะท้อ บ่ฮู้ว่าดนป๋านใด๋ เรื่องร้ายๆมันสิผ่านไป แต่สิ่งที่เฮ็ดให้ยิ้มได้ ในตอนนี้