ช่วงเวลาพิเศษ

 เก่ง ธชย F.HERO J JAZZSPER Txrbo แร็พ สตริง คำเมือง ใต้ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช่วงเวลาพิเศษ F.HERO ft.Txrbo,เก่ง ธชย, J JAZZSPER

คิดถึงช่วงเวลาCพิเศษ ช่วงเวลาที่แสนDวิเศษและไม่มีวินBmาทีใด..ที่มันจะดีกว่านี้Emทุกโมงยามที่แสนCวิเศษKeep me go back toD that dayแม้จะนานเท่าไหBmร่(บ้านของหัวใจจะไม่ลบEmเลือน)

จำได้ม้ายCหวันเย็นวันนั้นที่ขับรถเวียนเลน้องยังชี้Dให้พี่แลโหมลากเรือตังเกแวะซื้Bmอหนุมจากเผื่อว่าอิยากตอนแลหนังลุงน้องนั่งหัวEmพุงแข็ง พี่ไม่ได้แกล้งแค่ตบยุง

อยาCกให้เธอเข้าใจ ถึงสิ่งใด ๆD ที่น้องไม่รู้อยาBmกให้เธอได้รู้..ว่าพี่นี่รักEmน้องมากแค่ไหน

ชาดสวยCเหลือเกิน ไอยาลังกะม้ายใครDอิเกิน แฟนใครล่าววะสาวไหBmนไม่เทียม คนนี้สิวะจดจำEmขึ้นใจเลยนะน้องนะ

โอ้ละหนAmอวันก็หมุนเวียนไปDใจดวงน้AmอยคอยเสมอนะคนดีD

** |

โอ้ว่าอ้ายเอCย.. โอ้ว่าอ้ายเอDย..ตอนนี้เป็นจั่งใด๋ คึดฮอดกันอยู่บ่น้Bmยังจำได้บ่มื้อแรกที่เฮาได้มาพ้อEmยามสายกะพากันไปเกี่ยวข้Cาวดั่งพรรณนาหมู่มวลนกกาส่งเสียงกันมาเจื้อยแจ้Dออนซอน ละออนซอนเด้อ้Bmายขั่นเป็นผาแดงแล้วน้องสิเป็นนางไอ่Emมาตุ้มมาโฮมกัCเอ้าฟ้อนกันใส่บุญบั้งไฟเมื่อตอนปีก่อDพาไปเบิ่งผีตาโขน อ้ายบอกฮักกันตลอBmแม้ฤดูกาลมันสิเปลี่ยนความฮักEmยังคือเก่า บ่แปรผันดังสัญญาที่เคยบอก

* | ** |

คืCนตี้เดือนยี่เป็งส่องกระทบน้ำปิงยังDมีคนกึ้ดเติงด้วยหัวใจ๋ฮักจริงแสงBmเทียนกระทงส่องสว่างเวียงพิงค์ยังบ่างาEmมเต้าน้องสาวลูกแม่ระมิงค์

เฮาเคยแอบCอิงกายผ่อโคมลอยเรียงรายเคยไปไหว้Dขอพรหน้าป้อขุนเม็งรายขอBmเพียงชีวิตอ้ายมีน้องเคียงกายอยู่กู้Emล้านนาข้างอ้ายบ่าวเจียงฮาย

ยกมือไหว้Cวัดขาว จะปาแอ่วบ้านดำแก้มน้องDแดงเหมือนสตอร์วเบอร์รี่น้ำจำผ่อBmโคมยี่เป็งแล้วอ้ายขอแวะบ้านกำจะขอกระซิบEmบอกฮักข้างหูน้องซักล้านกำ

โปรดเถอะฟัDง.. กันEmก่อน..ยามเมื่อทุกCข์ปกคลุมหัวใจเราไปทุกDที่แต่หากได้มDา.. บางEmกอก..สุขที่ใฝ่หาCมานานแสนนานคือบางกอกDนี้

คิดถึงคืนวันDล่องเรือด้วยกันตักบาตรร่วมขัEmนให้บุญหนุนนำถ้าเธอยังจำCภาพวันเหล่านั้นเหมือนกันคDงดี

** | ** |

จะกลับไปเยือนเสมC | Dอ..จากวันแรกที่พบBmเธอ..  Emจะบ่มีวันเปลี่ยนไปC ยังกึ้ดหาเธอจับใDและไม่ว่านานเท่าไหBmร่บ้านของหัวใจจะไม่ลบEmเลือนคอร์ดเพลง ช่วงเวลาพิเศษ F.HERO ft.Txrbo,เก่ง ธชย, J JAZZSPER

เนื้อเพลง ช่วงเวลาพิเศษ F.HERO ft.Txrbo,เก่ง ธชย, J JAZZSPER คิดถึงช่วงเวลาพิเศษ ช่วงเวลาที่แสนวิเศษ และไม่มีวินาทีใด ที่มันจะดีกว่านี้ ทุกโมงยามที่แสนวิเศษ Keep me go back to that day แม้จะนานเท่าไหร่ (บ้านของหัวใจจะไม่ลบเลือน) จำได้ม้ายหวันเย็นวันนั้นที่ขับรถเวียนเล น้องยังชี้ให้พี่แลโหมลากเรือตังเก แวะซื้อหนุมจากเผื่อว่าอิยากตอนแลหนังลุง น้องนั่งหัวพุงแข็ง พี่ไม่ได้แกล้งแค่ตบยุง อยากให้เธอเข้าใจ ถึงสิ่งใดๆที่น้องไม่รู้ อยากให้เธอได้รู้ ว่าพี่นี่รักน้องมากแค่ไหน ชาดสวยเหลือเกิน ไอยาลังกะ ม้ายใครอิเกิน แฟนใครล่าววะ สาวไหนไม่เทียม คนนี้สิวะ จดจำขึ้นใจเลยนะน้องนะ โอ้ละหนอวันก็หมุนเวียนไป ใจดวงน้อยคอยเสมอนะคนดี โอ้ว่าอ้ายเอย โอ้ว่าอ้ายเอย ตอนนี้เป็นจั่งใด๋ คึดฮอดกันอยู่บ่น้อ ยังจำได้บ่มื้อแรกที่เฮาได้มาพ้อ ยามสายกะพากันไปเกี่ยวข้าว ดั่งพรรณนาหมู่มวลนกกา ส่งเสียงกันมาเจื้อยแจ้ว ออนซอน ละออนซอนเด้อ้าย ขั่นเป็นผาแดงแล้วน้องสิเป็นนางไอ่ มาตุ้มมาโฮมกัน เอ้าฟ้อนกันใส่บุญบั้งไฟเมื่อตอนปีก่อน พาไปเบิ่งผีตาโขน อ้ายบอกฮักกันตลอด แม้ฤดูกาลมันสิเปลี่ยน ความฮักยังคือเก่า บ่แปรผันดังสัญญาที่เคยบอก คืนตี้เดือนยี่เป็งส่องกระทบน้ำปิง ยังมีคนกึ้ดเติงด้วยหัวใจ๋ฮักจริง แสงเทียนกระทงส่องสว่างเวียงพิงค์ ยังบ่างามเต้าน้องสาวลูกแม่ระมิงค์ เฮาเคยแอบอิงกายผ่อโคมลอยเรียงราย เคยไปไหว้ขอพรหน้าป้อขุนเม็งราย ขอเพียงชีวิตอ้ายมีน้องเคียงกาย อยู่กู้ล้านนาข้างอ้ายบ่าวเจียงฮาย ยกมือไหว้วัดขาว จะปาแอ่วบ้านดำ แก้มน้องแดงเหมือนสตอร์วเบอร์รี่น้ำจำ ผ่อโคมยี่เป็งแล้วอ้ายขอแวะบ้านกำ จะขอกระซิบบอกฮักข้างหูน้องซักล้านกำ โปรดเถอะฟัง กันก่อน ยามเมื่อทุกข์ปกคลุมหัวใจเราไปทุกที่ แต่หากได้มา บางกอก สุขที่ใฝ่หามานานแสนนานคือบางกอกนี้ คิดถึงคืนวันล่องเรือด้วยกัน ตักบาตรร่วมขันให้บุญหนุนนำ ถ้าเธอยังจำภาพวันเหล่านั้นเหมือนกันคงดี จะกลับไปเยือนเสมอ จากวันแรกที่พบเธอ จะบ่มีวันเปลี่ยนไป ยังกึ้ดหาเธอจับใจ และไม่ว่านานเท่าไหร่ บ้านของหัวใจจะไม่ลบเลือน