ใจรัก

 เอฟ วรัญญู FIN สตริง คิดถึง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจรัก Fin เอฟ วรัญญู วงฟิน
ติดต่องานแสดง: 0901760579

F | Fmaj7 F7 |A# | A# |
Am Dm | Gm C | F | C7 |

เมื่อดวงใจมีรัFก ดั่งเจ้านกโผบิFmaj7บิF7นไปไกลแสนA#ไกล..หัวใจฉันก็ลอAmยลิบไป ถึงDmแดนดินถิ่นใดGmนะใจโอ้Cดวงใจเจ้าFเอ๋ย.. C

เมื่อต่างเราก็รัFก จะเกรงกลัวฉันFmaj7ใดใจF7เรานั้นแน่A#นอน..ขอให้เธอมั่นใจAmรักจริง รักDmเธอจริงแน่ใจGmขอวอนก่อCนตัดใจร้าFงลา..  F7

โอ้ใจรักเธCอ คิดถึงเธอเฝ้าครวFญหา.. F7โอ้ใจนะเอCอ ใยละเมอ..ถึงเธอร่ำFไป.C.

เมื่อดวงใจมีรัFก มอบแด่ใครสักFmaj7คนหมF7ดทุกห้องหัวA#ใจ..ขอให้เธอมั่นใจAmรักจริงฉันDmจะยอมมอบกายGmพักพิงแอบCแนบอิงนิFรันดร์    C7

F | Fmaj7 F7 |A# | A# |
Am Dm | Gm C |F | F7 |

* | ** |

  A7 G#dimฉันจะยอม..มอบกายพัGmกพิง  แอบCแนบอิงนิA#รันดร์..    C#dim

F |คอร์ดเพลง ใจรัก Fin เอฟ วรัญญู วงฟิน

เนื้อเพลง ใจรัก Fin เอฟ วรัญญู วงฟิน เมื่อดวงใจมีรัก ดั่งเจ้านกโผบิน บินไปไกลแสนไกล หัวใจฉันก็ลอยลิบไป ถึงแดนดินถิ่นใดนะใจ โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ย เมื่อต่างเราก็รัก จะเกรงกลัวฉันใด ใจเรานั้นแน่นอน ขอให้เธอมั่นใจรักจริง รักเธอจริงแน่ใจขอวอน ก่อนตัดใจร้างลา โอ้ใจรักเธอ คิดถึงเธอ เฝ้าครวญหา โอ้ใจนะเออ ใยละเมอ ถึงเธอร่ำไป เมื่อดวงใจมีรัก มอบแด่ใครสักคน หมดทุกห้องหัวใจ ขอให้เธอมั่นใจรักจริง ฉันจะยอมมอบกายพักพิง แอบแนบอิงนิรันดร์ ฉันจะยอม มอบกายพักพิง แอบแนบอิงนิรันดร์