จอร์จ ซาร่า

 JKR Masketeer Sleep Flowz แร็พ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จอร์จ ซาร่า Masketeer X Sleep Flowz X JKR

D | C#m |Bm | A |

แค่นี้ก็ทำDให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารัC#mกกับใครได้ไหมขอเธอชอบทำฉัBmนใจสลายเพราะกลัวเธอไปAสะดุดตาใคร

แล้วถ้าเป็นแบบนั้Dน ก็คงจะทำให้ใจฉันเจ็บเกินทำให้ฉันต้องหึC#mง เพราะเธอน่ารักและมีเสน่ห์เกินแม้ว่าเธอสัญญBmาว่าจะไม่มีใครใหม่แต่เธอชอบลงสตอรี่Aให้ฉันคนนี้ใจวาย

เธอนั้นก็อาจจะคิDดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่ากาC#mรที่ฉันเป็นคนมากใจฉันรู้ว่าเธBmอนั้นต้องเจอคนมากมายอย่าทิ้งให้ฉันต้องทรมาAน โปรดทำให้ฉันมั่นใจ

ว่าเธอไม่มีใคDร.. และเธอยังมีใC#mแต่ห่วงเธอมากกว่าสิ่งไBm | Aหน..       OKคนนี้ผมจองDแล้วนะ.. อนาคตให้เป็นภC#mรรยา Bm  รับลองไม่มีมาม่า   ถ้าเกิดว่าฉันAรับบทเป็นจอร์จ เธอก็จะเป็นซาร่า

* | * |

โอ้น้องสาวDอย่าไปสะดุดตาใครก็พี่น่ะรักน้องคนเดีC#mยว ไม่เคยไปเหลียวมองใครพี่อยากได้Bmน้องมาเป็นภรรยาพี่สัญญาจะพาAน้องไปงานวิวาห์

กอดกันท่ามDกลางแสงดาวมีเพียงเราสองให้พระจันทร์เป็C#mนพะยานว่ารักของเราจะอยู่ไปชั่วนิรันBm | Aดร์..

ไม่มีแหวนเพชDร ไม่มีแหวนทองไม่มีโล่แห่งเกียรติยC#mศ ไม่มีใครอยากจะมองแต่พี่อยากได้Bmน้องมาครอบครองเราสองคนจะสร้างมันเอAให้คนอื่นเขามองกันทั่วหน้าเหมือนตำนานจอร์จกับซาร่า

D | C#m | Bm | A |

ไม่อยากให้ไปDน่ารักกับใครมันทำให้ใจC#mฉันไหวหวั่นฉันกลัวว่าเธBmอจะไปจากฉัน ถ้ามีใครมาAแย่งไป

กลัวDเหลือเกิน กลัวว่าเธC#mอมีใจให้เขาขอร้อBmงเธอย่าไปไหน อยู่ไปจนชั่วAนิรัน

* | * |คอร์ดเพลง จอร์จ ซาร่า Masketeer X Sleep Flowz X JKR

เนื้อเพลง จอร์จซาร่า Masketeer X Sleep Flowz X JKR แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอ หยุดน่ารักกับใครได้ไหมขอ เธอชอบทำฉันใจสลายเพราะ กลัวเธอไปสะดุดตาใคร แล้วถ้าเป็นแบบนั้น ก็คงจะทำให้ใจฉันเจ็บเกิน ทำให้ฉันต้องหึง เพราะเธอน่ารักและมีเสน่ห์เกิน แม้ว่าเธอสัญญาว่าจะไม่มีใครใหม่ แต่เธอชอบลงสตอรี่ให้ฉันคนนี้ใจวาย เธอนั้นก็อาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไป แต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจ ฉันรู้ว่าเธอนั้นต้องเจอคนมากมาย อย่าทิ้งให้ฉันต้องทรมาน โปรดทำให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอไม่มีใคร และเธอยังมีใจ แต่ห่วงเธอมากกว่าสิ่งไหน OK คนนี้ผมจองแล้วนะ อนาคตให้เป็นภรรยา รับลองไม่มีมาม่า ถ้าเกิดว่าฉันรับบทเป็นจอร์จ เธอก็จะเป็นซาร่า โอ้น้องสาวอย่าไปสะดุดตาใคร ก็พี่น่ะรักน้องคนเดียว ไม่เคยไปเหลียวมองใคร พี่อยากได้น้องมาเป็นภรรยา พี่สัญญาจะพาน้องไปงานวิวาห์ กอดกันท่ามกลางแสงดาวมีเพียงเราสอง ให้พระจันทร์เป็นพะยาน ว่ารักของเราจะอยู่ไปชั่วนิรันดร์ ไม่มีแหวนเพชร ไม่มีแหวนทอง ไม่มีโล่แห่งเกียรติยศ ไม่มีใครอยากจะมอง แต่พี่อยากได้น้องมาครอบครอง เราสองคนจะสร้างมันเอง ให้คนอื่นเขามองกันทั่วหน้า เหมือนตำนานจอร์จกับซาร่า ไม่อยากให้ไปน่ารักกับใคร มันทำให้ใจฉันไหวหวั่น ฉันกลัวว่าเธอจะไปจากฉัน ถ้ามีใครมาแย่งไป กลัวเหลือเกิน กลัวว่าเธอมีใจให้เขา ขอร้องเธอย่าไปไหน อยู่ไปจนชั่วนิรัน