กัญชา (Inter)

 คาราบาว เพื่อชีวิต สากล
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กัญชา (ภาษาอังกฤษ) คาราบาว GUNCHA CARABAO

Cm | G# |Fm | Cm |
Cm | G# |Fm | Cm |

 Cm  As to night the star they shinG#e so bright Fm  Golden flame lights up the skCmy Cm  In the edge of distant nG#ight   Never beforG#e so stoned forG7sus4 | G7 so long..

D# | G# |G7 | Cm |

 Cm  Hundred smiles are on your facG#e tonight Fm  Smell of ganja blow fromCm far Cm  Tell me why life is soG# short   It is so baG#d yet it maG7kes you feel so good

Cm | A# |G# | G7 |
Cm | A# |G# | G7 |
Cm A# G# A# | D# | D# |

 D# Deep inside your memoryG#  feeling tired and so weFmak  And it serves your need so weA#el  Yes indeG7 | G7ed..  Whatever you wCm A# G# A#ant

 D# Is this feeling really niG#ce  Thought that fade few sympathiFmze  And your power  gone awaA#y  And left alG7 | G7one..  Retreat go hCm A# G# A#ome

Cm | G# |Fm | Cm |
Cm | G# |Fm | Cm |
Cm | G# |Fm | G7 | G7 |
Cm A# G# A# |

* | ** |

Cm | G# |Fm | Cm |

 Cm  Hundred smiles   still mark your faG#ce tonight Fm  Smoke ganja your crazyCm mind Cm  Tell me why life is soFm short   And in the enG#d..   Pass outG7 with sweet ganjaCm..คอร์ดเพลง กัญชา (ภาษาอังกฤษ) คาราบาว GUNCHA CARABAO

เนื้อเพลง กัญชา (ภาษาอังกฤษ) คาราบาว GUNCHA CARABAO As to night the star they shine so bright Golden flame lights up the sky In the edge of distant night Never before so stoned for so long Hundred smiles are on your face tonight Smell of ganja blow from far Tell me why life is so short It is so bad yet it makes you feel so good Deep inside your memory feeling tired and so weak And it serves your need so weel Yes indeed Whatever you want Is this feeling really nice Thought that fade few sympathize And your power gone away And left alone Retreat go home Hundred smiles still mark your face tonight Smoke ganja your crazy mind Tell me why life is so short And in the end Pass out with sweet ganja