ยังคึดฮอดหลาย

 แฮปปี้ ปริญญา แร็พ อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังคึดฮอดหลาย แฮปปี้ ปริญญา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทิด แอมเรียบเรียง/ดนตรี: วุฒิ ผาศิลป์สังกัดค่าย: โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0925316331, 0972288095

G | D |Em | C D |

ก็ตั้งแต่วันGที่เธอกับฉันนั้นลากันไปจนฮอดมื้อนี้Dบ่ฮู้เลยเธอเป็นอยู่จั่งใด๋สบายดีEmหรือเปล่า อ้ายบ่เคยได้ข่าวอยากสินำหCา แต่บ่ฮู้ว่าเจ้าอยู่ที่ใดD

เวลาผ่านไปGสินานส่ำใด๋ หัวใจยังคือเก่าอ้ายยังคิดฮอDดฮอยจูบฮอยกอดของเจ้าอยู่บ่เซาต่อให้ท้องฟ้Emาหรือดินถล่มจนอ้ายต้องจมพื้นพสุธาจนโลกมืดมิCด บ่เห็นจันทรากะสิบ่ลืDมสัญญา..ที่ให้เจ้าไว้G..

ยังคิดฮอDดเจ้าเบิดหัวใจยังคงฮัCกเจ้าบ่เปลี่ยนไป ให้ฮู้ไว้Dสินานส่ำใด๋กะสิบ่ลืDม..

G | D |Em | C D |

วอนพระอาทิGตย์ส่องแสงสว่างโปรดนำทางให้ความคิดฮอดและวอนสายลDมไปโอบกอดนางและหอมแก้มด้วยสักฟอดกะพรรณEmาไปจั่งซั่น ฮู้ว่าเป็นไปบ่ได้ดอกปานนี้น้องนาCงมีคนข้าง ๆ คอยกอD

ความฮักของเฮาGมันอาจจะสั้นแต่ความทรงจำมันยาวทุกฉาก ทุกตอDน อ้ายยังบ่ลืมหลบไปหลบมาคือจั่งดวงดาวยามหลับ ยามนอEmน ยังคิดถึงเธอยังคงละเมอ ทุกครั้ง ทุกคราวมันยังตราตรึCงอยู่ในหัวใจ..สิดนส่ำใด๋D.. สิเก็บเจ้าไว้ในหัวนี้เด้อผู้สาว

 C  คันว่าความคิดฮอดมันฆ่าคนได้   อ้ายคงสิตายไปดนแล้ว D  จันทร์ ฮอด อาทิตย์   บ่มีมื้อเซาคิด บ่มีมื้อเว้นฮอดวันพระ C  มาเด้อขวัญเอ้ย   ความฮักของอ้ายที่ผูกฮักไว้คือฝ้ายอยู่แขD   ให้มันไปจ่องอยู่ในหัวใจเจ้า   ความฮักที่อ้ายนั่นเคยเว้C   มาเด้อขวัญDเอ้ย..

G | D |Em | C |

 G  ซาตินี้บ่มีบุญวาสนD   หรือบุญผลาของอ้ายบ่พEm   เจ้าจั่งจากจรน้อแม่งามงอC Dน..   ปล่อยให้อ้ายรอ

 G  แต่บ่เป็นหยัง มันก็แค่เหงD   ฝากเพลงนี้เว้าแทนใจของอ้าEm   แค่อยากให้ฮู้ว่ายังคิดฮอดหลาC Dย..

* | ** |

G | D |

ยังคิดฮอดEmหลาย.. เด้C | DยังคิดฮอดGหลาย..คอร์ดเพลง ยังคึดฮอดหลาย แฮปปี้ ปริญญา

เนื้อเพลง ยังคึดฮอดหลาย แฮปปี้ ปริญญา ก็ตั้งแต่วันที่เธอกับฉันนั้นลากันไป จนฮอดมื้อนี้บ่ฮู้เลยเธอเป็นอยู่จั่งใด๋ สบายดีหรือเปล่า อ้ายบ่เคยได้ข่าว อยากสินำหา แต่บ่ฮู้ว่าเจ้าอยู่ที่ใด เวลาผ่านไปสินานส่ำใด๋ หัวใจยังคือเก่า อ้ายยังคิดฮอดฮอยจูบฮอยกอดของเจ้าอยู่บ่เซา ต่อให้ท้องฟ้าหรือดินถล่ม จนอ้ายต้องจมพื้นพสุธา จนโลกมืดมิด บ่เห็นจันทรา กะสิบ่ลืมสัญญา ที่ให้เจ้าไว้ ยังคิดฮอดเจ้าเบิดหัวใจ ยังคงฮักเจ้าบ่เปลี่ยนไป ให้ฮู้ไว้ สินานส่ำใด๋กะสิบ่ลืม วอนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่าง โปรดนำทางให้ความคิดฮอด และวอนสายลมไปโอบกอดนาง และหอมแก้มด้วยสักฟอด กะพรรณาไปจั่งซั่น ฮู้ว่าเป็นไปบ่ได้ดอก ปานนี้น้องนางมีคนข้างๆคอยกอด ความฮักของเฮามันอาจจะสั้น แต่ความทรงจำมันยาว ทุกฉาก ทุกตอน อ้ายยังบ่ลืม หลบไปหลบมาคือจั่งดวงดาว ยามหลับ ยามนอน ยังคิดถึงเธอ ยังคงละเมอ ทุกครั้ง ทุกคราว มันยังตราตรึงอยู่ในหัวใจ สิดนส่ำใด๋ สิเก็บเจ้าไว้ในหัวนี้เด้อผู้สาว คันว่าความคิดฮอดมันฆ่าคนได้ อ้ายคงสิตายไปดนแล้ว จันทร์ ฮอด อาทิตย์ บ่มีมื้อเซาคิด บ่มีมื้อเว้นฮอดวันพระ มาเด้อขวัญเอ้ย ความฮักของอ้ายที่ผูกฮักไว้คือฝ้ายอยู่แขน ให้มันไปจ่องอยู่ในหัวใจเจ้า ความฮักที่อ้ายนั่นเคยเว้า มาเด้อขวัญเอ้ย ซาตินี้บ่มีบุญวาสนา หรือบุญผลาของอ้ายบ่พอ เจ้าจั่งจากจรน้อแม่งามงอน ปล่อยให้อ้ายรอ แต่บ่เป็นหยัง มันก็แค่เหงา ฝากเพลงนี้เว้าแทนใจของอ้าย แค่อยากให้ฮู้ว่ายังคิดฮอดหลาย ยังคิดฮอดหลาย เด้อ ยังคิดฮอดหลาย