บ่ต้องขอโทษ

 จินตหรา พูนลาภ แบม ไพลิน ลูกทุ่ง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ต้องขอโทษ จินตหรา พูนลาภ ft. แบม ไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: รามิล ต้นแก้วดนตรี: เอ็ม นาโนน

D# | Dm |Cm F | A# | F |

แอGmบทำใจแต่ดน แต่กะยัDmงบ่พ้นได้D#เจ็บ ได้นั่งไห้F..อยู่คืGmอเก่า..ฮู้Gmว่าอ้ายมีเขา หมดแล้วควDmามฮักเฮาต่อD#จากนี้กะเข้าFใจ..ว่าควGmรเฮ็ดโตแบบใด๋

กะอ้ายสิไปDmแล้ว.. มีคนใหม่Gmแล้ว..บ่ต้องเว้าD#อีหยัง..ให้มันเจ็บกว่านี้F..

บ่จำเป็นต้D#องขอโทษ อ้ายก็ทำถูDmกแล้วเลือกคนดีCmไว้เฮ็ดแFนวสิแคร์เฮ็ดหยัA#งคนอ้ายบ่ได้ฮัก

ให้อ้ายไปD# บ่ต้องห่วง บ่ได้สำคัDmญปานนั้Gmขอบคุณเด้Cmอที่เคยฮักกัน ขอบคุณหลายF ๆ ..ที่ทำให้เA#จ็บ..

Gm | Dm |D# | F |

D# | Dm Gm |Cm | F |

ซ่อGmมหัวใจเจ้าของ กะคDmงอีกดนส่ำD#สิหลุดพ้น.F. จากความเสียGmใจ

เมื่ออ้ายสิไปDmแล้ว.. มีคนใหม่Gmแล้ว..บ่ต้องเว้าD#อีหยัง..ให้มันเจ็บกว่าFนี้..

* | ** | * | ** |

ขอบคุณเด้Cmอที่เคยฮักกัน ขอบคุณอ้ายFหลาย ๆ ..ที่ทำให้เA#จ็บ..

D# | Dm |Cm F | A# |คอร์ดเพลง บ่ต้องขอโทษ จินตหรา พูนลาภ ft. แบม ไพลิน

เนื้อเพลง บ่ต้องขอโทษ จินตหรา พูนลาภ ft. แบม ไพลิน แอบทำใจแต่ดน แต่กะยังบ่พ้น ได้เจ็บ ได้นั่งไห้ อยู่คือเก่า ฮู้ว่าอ้ายมีเขา หมดแล้วความฮักเฮา ต่อจากนี้กะเข้าใจ ว่าควรเฮ็ดโตแบบใด๋ กะอ้ายสิไปแล้ว มีคนใหม่แล้ว บ่ต้องเว้าอีหยัง ให้มันเจ็บกว่านี้ บ่จำเป็นต้องขอโทษ อ้ายก็ทำถูกแล้ว เลือกคนดีไว้เฮ็ดแนว สิแคร์เฮ็ดหยังคนอ้ายบ่ได้ฮัก ให้อ้ายไป บ่ต้องห่วง บ่ได้สำคัญปานนั้น ขอบคุณเด้อที่เคยฮักกัน ขอบคุณหลายๆ ที่ทำให้เจ็บ ซ่อมหัวใจเจ้าของ กะคงอีกดน ส่ำสิหลุดพ้น จากความเสียใจ เมื่ออ้ายสิไปแล้ว มีคนใหม่แล้ว บ่ต้องเว้าอีหยัง ให้มันเจ็บกว่านี้ ขอบคุณเด้อที่เคยฮักกัน ขอบคุณอ้ายหลายๆ ที่ทำให้เจ็บ