STOP (หยุด)

 จุลโหฬาร เพื่อชีวิต ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง STOP จุลโหฬาร
เนื้อร้อง: ศตวรรษ แก้วจันดาทำนอง: อลงกฎ เจริญธรรม

F | C |F | C |

F | Em Am |Dm G | C |

กัมปนาCท กวาดลั่น ควันลอยคลุ้งเปลวไฟพุ่Fง มาดร้าย ไร้องศCเผชิญหน้Fา..กับมือเปล่าชาวประชาเลือดแลDmก..กับน้ำตGา อนาคC

เหล่าพี่น้อCง..ป้องสิทธิ เสรีภาพบ้างยังอาFบ..แก๊สน้ำตา น่าสลดCจากนักเลFง..การเมือง..ทุรยศมิอาจลDmด มะเร็งร้าGย..ในไทยธรCรม

มาเห็นเลือCด..สีเดียวกัน ประจันหน้ากี่น้ำตาF..อาบเอาทุกเช้าค่ำCหยุดเถิดรัFฐ หยุดประกาศ หยุดชี้นำCให้พี่น้Dmอง..ประชาช้ำGซ้ำเติมมC

หยุดอ้างกFฎ..อัยการ ทหารศึCหยุดก่อกรรFม..ต่ำลึก นึกไม่ถึCหยุดกดขี่F ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึงCหยุดฉุดดึDmง..ประเทศไทย..ให้พ่ายพัC

F | C |F | C |
F | Em Am |Dm G | C |

* | * |

หยุดกดขี่F ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึงCหยุดฉุดดึDmง..ประเทศไทย..ให้พ่ายพัC

หยุดฉุดดึDmง..ประเทศไทย..ให้พ่ายพัC

หยุดฉุดดึDmง..ประเทศไทย..ให้พ่ายพัC

หยุดฉุดดึDmง..ประเทศไทย..ให้พ่ายพัC

Dm G | C | C |คอร์ดเพลง STOP จุลโหฬาร

เนื้อเพลง STOP จุลโหฬาร กัมปนาท กวาดลั่น ควันลอยคลุ้ง เปลวไฟพุ่ง มาดร้าย ไร้องศา เผชิญหน้า กับมือเปล่าชาวประชา เลือดแลก กับน้ำตา อนาคต เหล่าพี่น้อง ป้องสิทธิ เสรีภาพ บ้างยังอาบ แก๊สน้ำตา น่าสลด จากนักเลง การเมือง ทุรยศ มิอาจลด มะเร็งร้าย ในไทยธรรม มาเห็นเลือด สีเดียวกัน ประจันหน้า กี่น้ำตา อาบเอาทุกเช้าค่ำ หยุดเถิดรัฐ หยุดประกาศ หยุดชี้นำ ให้พี่น้อง ประชาช้ำซ้ำเติมมา หยุดอ้างกฎ อัยการ ทหารศึก หยุดก่อกรรม ต่ำลึก นึกไม่ถึง หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง หยุดฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง หยุดฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง หยุดฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง หยุดฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง หยุดฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง


บทเพลงใหม่จากพวกเรา อาจจะฟังดูเครียด แต่มันคือ ความจริงที่พวกเราล้วนต้องเจอ ขอเป็นอีกเสียงที่ส่งบอก และเรียกร้องหาความสงบสุข ความเท่าเทียมที่แท้ บนแผ่นดินไทย บ้านเกิดพวกเราทุกคน