ท้องฟ้า (acoustic)

 JUSMIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ท้องฟ้า JUSMIN (จัสมิน)

ให้ท้องฟ้าCmaj7ช่วยดูแลให้ดี.. Bm7และเรื่องไหCmaj7นให้เธอเหนื่อยใจไม่มี..Bm7แค่มีสายลมAm7อยู่..  A   ก็คือฉัDน..

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |
Cmaj7 | Bm7 | Am7 | D |

เธอรู้ไหCmaj7มเวลาที่เธอยิ้มมันน่ารัBm7กและดีกว่าหลายอย่างเธอรู้ไหCmaj7มเวลาที่เธอท้ออยู่ข้างฉัBm7นแล้วก็เดินไปต่อ

ไม่มีใครCmaj7จะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวBm7เธอเองและเรื่องร้าCmaj7ยที่ผ่านเข้ามา ให้มีน้ำตาBm7เท่านั้นและปัญหาCmaj7อะไรก็ตามแต่เธอยังสวBm7ย และคงงดงาม..แบบAm7 Dนี้..

** |

หากไม่ไหCmaj7ว ให้มองไปบนท้องฟ้า..Bm7ให้ดอกไม้Cmaj7 ให้เป็นดั่งใจที่ล้า.Bm7.แค่เธอไม่ต้องAm7กลัว..  A  เธอยังสวยDงาม..

Cmaj7 | Cmaj7 | Bm7 | Bm7 |
Cmaj7 | Cmaj7 | Bm7 | Bm7 |
Am7 | Am7 |D | D |

* | ** | *** |

** | *** |

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |
Cmaj7 | Bm7 | Am7 | D |G |คอร์ดเพลง ท้องฟ้า JUSMIN (จัสมิน)

เนื้อเพลง ท้องฟ้า JUSMIN (จัสมิน) ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลให้ดี และเรื่องไหนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี แค่มีสายลมอยู่ ก็คือฉัน เธอรู้ไหมเวลาที่เธอยิ้ม มันน่ารักและดีกว่าหลายอย่าง เธอรู้ไหมเวลาที่เธอท้อ อยู่ข้างฉันแล้วก็เดินไปต่อ ไม่มีใครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวเธอเอง และเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามา ให้มีน้ำตาเท่านั้น และปัญหาอะไรก็ตามแต่ เธอยังสวย และคงงดงาม แบบนี้ หากไม่ไหว ให้มองไปบนท้องฟ้า ให้ดอกไม้ ให้เป็นดั่งใจที่ล้า แค่เธอไม่ต้องกลัว เธอยังสวยงาม