คนสุดท้าย

 FKT K-TWO SB_SIDE แร็พ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนสุดท้าย K TWO x FKT x SB_SIDE
ดนตรี: BENZ K2 MIX

Em | C |G | D |

 Em  เธอเป็นคนสุดท้าCยที่ฉันจะบอกว่ารัG   เธอจะเป็นคนรักDของฉัน เป็นคนสุดท้าEm   ไม่อยากนอนตื่นสาCย เพราะกลัวตื่นมาไม่เจอกัG   ยินดีเจอเธอทุกวัDน ไม่ว่ายามนอน หรือยามตื่น

วันEmหนึ่งเราก็ต้องแก่ชราเธอCเป็นคุณยาย ฉันจะเป็นคุณตาไม่Gเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลายามDป่วยไข้ฉันจะคอยป้อนยา

ขอบEmคุณเธอที่ยังคงรักกันขอบCคุณเธอที่ไม่เคยทิ้งกันเธอGคือคนสุดท้าย ฉันยกให้เป็นนัมเบอร์วันเธอเป็นDดวงดาวฉันจะเป็นดวงจันทร์

ผู้หญิงEmคนสุดท้ายในชีวิตจะยกให้เป็นคู่รัCก ทั้งคู่นอน คู่คิดเป็นคู่ชีวิGต คอยเคียงบ่า เคียงไหล่แม่เจอความลำบากD แต่ไม่เคยบ่นว่าเบื่อหน่าย

ฉันรู้ยังเหลือใคEmรในวันที่แย่ที่สุดรักกับฉันมันไม่สบาCย แต่เธอก็ยังจะอยู่แววตาเปร่งประกาGยตอนที่เธอนั้นจูบเธอเป็นคนธรรมดDาที่ดูมีค่าที่สุด

 Em  วอนฟ้า วอนดาCว ให้เธออยู่ข้างฉัGน..   ไปแบบนี้นาน ๆD ได้โปรดอย่าหายไปไหEm   หากว่าวันพรุ่งนี้Cตื่นมาไม่เจอเธG   อยู่ข้างฉันเหมือนเดิDม มันคงจะหมดความหมEmายไห้เพลงนี้Cคอยเป็นพยาGว่าฉันจะรัDก รักเป็นคนสุดท้าEmตราบที่ฉันCยังคงหายใGจะไม่มีใคDรเข้ามาแทนที่เธอ

** |

 Em  คำว่ารักฉันยินดี..C ให้กับเธอคุณแสนดีG   เชื่อไหมว่าเพลงนี้D ฉันเขียนมันเพื่อเธEm   และต่อจากนี้ไปC ฉันจะไม่หายไปG   แม้เจอเรื่องเลวร้าDย จะไม่ปล่อยมือจากเธอ

 Em  ลองหลับตาลงแล้วตื่นขึ้นมC   เธอจะเห็นฉันเมื่อตอนลืมตG   ไม่ได้มาเพื่อคั่นเวลDา ไม่ได้มาเพื่อแทนใคร

 Em  แต่จะมาเป็นตัวจริCง..ที่ไม่มีวันหาGย..   คนสุดท้าDย โหน่ว โน้ว

** |

ขอบEmคุณนะ.. ที่เธอCเกิดมาคอยGเติมเต็ม.. Dไห้กับชีวิตฉัEmขอบคุณนะ.. ที่ไม่Cรังเกลียดกันแม้Gว่าฉัน..D

จะเป็นผู้ชายทรงโจEmร แบบ Alone มาตั้งนาCไม่ว่า กี่นาง กี่องGค์ ที่ตัวฉันเคยผ่านมDไม่มีราคาเท่ากับเธEmอ สู้เธอไม่ได้แม้คนเดีCยวเธอคนนี้G..คนสุดท้าDย..

* | ** |

Em | C | G | D |Em |คอร์ดเพลง คนสุดท้าย K TWO x FKT x SB_SIDE

เนื้อเพลง คนสุดท้าย K TWO x FKT x SB_SIDE เธอเป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะบอกว่ารัก เธอจะเป็นคนรักของฉัน เป็นคนสุดท้าย ไม่อยากนอนตื่นสาย เพราะกลัวตื่นมาไม่เจอกัน ยินดีเจอเธอทุกวัน ไม่ว่ายามนอน หรือยามตื่น วันหนึ่งเราก็ต้องแก่ชรา เธอเป็นคุณยาย ฉันจะเป็นคุณตา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ยามป่วยไข้ฉันจะคอยป้อนยา ขอบคุณเธอที่ยังคงรักกัน ขอบคุณเธอที่ไม่เคยทิ้งกัน เธอคือคนสุดท้าย ฉันยกให้เป็นนัมเบอร์วัน เธอเป็นดวงดาวฉันจะเป็นดวงจันทร์ ผู้หญิงคนสุดท้ายในชีวิต จะยกให้เป็นคู่รัก ทั้งคู่นอน คู่คิด เป็นคู่ชีวิต คอยเคียงบ่า เคียงไหล่ แม่เจอความลำบาก แต่ไม่เคยบ่นว่าเบื่อหน่าย ฉันรู้ยังเหลือใครในวันที่แย่ที่สุด รักกับฉันมันไม่สบาย แต่เธอก็ยังจะอยู่ แววตาเปร่งประกายตอนที่เธอนั้นจูบ เธอเป็นคนธรรมดาที่ดูมีค่าที่สุด วอนฟ้า วอนดาว ให้เธออยู่ข้างฉัน ไปแบบนี้นานๆได้โปรดอย่าหายไปไหน หากว่าวันพรุ่งนี้ตื่นมาไม่เจอเธอ อยู่ข้างฉันเหมือนเดิม มันคงจะหมดความหมาย ไห้เพลงนี้คอยเป็นพยาน ว่าฉันจะรัก รักเป็นคนสุดท้าย ตราบที่ฉันยังคงหายใจ จะไม่มีใครเข้ามาแทนที่เธอ คำว่ารักฉันยินดี ให้กับเธอคุณแสนดี เชื่อไหมว่าเพลงนี้ ฉันเขียนมันเพื่อเธอ และต่อจากนี้ไป ฉันจะไม่หายไป แม้เจอเรื่องเลวร้าย จะไม่ปล่อยมือจากเธอ ลองหลับตาลงแล้วตื่นขึ้นมา เธอจะเห็นฉันเมื่อตอนลืมตา ไม่ได้มาเพื่อคั่นเวลา ไม่ได้มาเพื่อแทนใคร แต่จะมาเป็นตัวจริง ที่ไม่มีวันหาย คนสุดท้าย โหน่ว โน้ว ขอบคุณนะ ที่เธอเกิดมา คอยเติมเต็ม ไห้กับชีวิตฉัน ขอบคุณนะ ที่ไม่รังเกลียดกัน แม้ว่าฉัน จะเป็นผู้ชายทรงโจร แบบ Alone มาตั้งนาน ไม่ว่า กี่นาง กี่องค์ ที่ตัวฉันเคยผ่านมา ไม่มีราคาเท่ากับเธอ สู้เธอไม่ได้แม้คนเดียว เธอคนนี้ คนสุดท้าย