แหลงมั่งต๊ะน้อง

 กี้ เบคอน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แหลงมั่งต๊ะน้อง กี้ เบคอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมพร เหมทานนท์

G | Em |C D | G |
G | C |D | G D |

พี่G..นั่งแลน้องสาวมEmานานรู้หม้ายรักจ้Cาน ทุกวัDนพี่เฝ้าแลGน้องสาวเห้Gอ.. แหลงมั่งต๊ะน้อCพี่ใจAmหมอง ถ้าน้องไม่แหลD

ข้าGว..ก็กินไม่ไEmด้รู้หม้ายว่าไC Dซร.. น้อยใจอย่างGแรงพบใคGร.. ไม่อยากติแหCลงอย่าหนักAm Dแรง..    แหลงมั่งต๊ะน้อG

พี่Am..รักแท้แต่หาหม้าEmยรถมือถือไม่มีCพก พี่ไม่หลอDก รับรอEmสาวเห้Gอ.. แหลงมั่งตะน้อCพี่ใจAmหมอง..D   ถ้าน้องไม่แหลG Dง..

G | Em |C D | G |
G | C | G D |

* | ** | *** |

พี่G..นั่งแลน้องสาวมEmานานรู้หม้ายรักจ้Cาน ทุกวัDนพี่เฝ้าแลGน้องสาวเห้Gอ.. แหลงมั่งตะน้อCพี่ใจAmหมอง..D   ถ้าน้องไม่แหลGง..

พี่ต้องหAm Dมอง..   ถ้าน้องไม่แหลG

C | G |คอร์ดเพลง แหลงมั่งต๊ะน้อง กี้ เบคอน

เนื้อเพลง แหลงมั่งต๊ะน้อง กี้ เบคอน พี่ นั่งแลน้องสาวมานาน รู้หม้ายรักจ้าน ทุกวันพี่เฝ้าแลน้อง สาวเห้อ แหลงมั่งต๊ะน้อง พี่ใจหมอง ถ้าน้องไม่แหลง ข้าว ก็กินไม่ได้ รู้หม้ายว่าไซร น้อยใจอย่างแรง พบใคร ไม่อยากติแหลง อย่าหนักแรง แหลงมั่งต๊ะน้อง พี่ รักแท้แต่หาหม้ายรถ มือถือไม่มีพก พี่ไม่หลอก รับรอง สาวเห้อ แหลงมั่งตะน้อง พี่ใจหมอง ถ้าน้องไม่แหลง พี่ นั่งแลน้องสาวมานาน รู้หม้ายรักจ้าน ทุกวันพี่เฝ้าแลน้อง สาวเห้อ แหลงมั่งตะน้อง พี่ใจหมอง ถ้าน้องไม่แหลง พี่ต้องหมอง ถ้าน้องไม่แหลง