รอพี่ที่บ้านนอก

 กระแต อาร์สยาม ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอพี่ที่บ้านนอก กระแต อาร์สยาม Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปาล ประกาศิตเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตยสังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

บ้านนอกปีAนี้ มีงาEนวัดเหมือนปีF#mก่อนจิตใจสะAท้อน ไม่มีEพี่เหมือนปีF#mเก่างานวัดคืนนี้E น้องเดิC#mนคนเดียวF#mเหงา ๆคิดถึงเรื่องราวAเก่า ๆตอนเรBmาเที่ยวงานคืนEนั้น

อากาศเหน็บหนาAว พี่Eเอาเสื้อนอกคลุF#mมให้จับมือกุมไว้A น้องอาEยเขินจF#mนใจสั่นพี่บอกรักน้Eอง เราสอC#mงจะครองคู่F#mกันจะหาเงินทองมาหมั้Aน จากนั้C#mนพี่ก็หายF#mไป

บ้านนอกวันนี้A ไม่เหมืEอนบ้านนอกวันนั้Aน้องเดินก้มหน้าF#mมางาน ไม่กล้EาสบตาAกับใครเบื่อตอบคำถE C#mาม..        ว่าแฟนF#mไปไหนหรือพี่ไปมีคนAใหม่ถึงไBmม่กลับมาC#mบ้านเก่า..   F#m

มาเที่ยวงานAวัด หวังว่EาจะมาเจอF#mพี่แต่ค่ำคืนนี้A น้องมีEแต่ความหมองเF#mศร้าเพื่อนจากเมืองหลวEง..มาร่วC#mมงานบุญบ้านF#mเราบอกที่พี่ไม่EเหมือนAเก่าเพราะไC#mปรักสาF#mวเมืองกรุง

A E | F#m |A Bm | C#m |
A E | F#m E |A C#m | F#m |

* |

มาเที่ยวงานAวัด หวังว่EาจะมาเจอF#mพี่แต่ค่ำคืนนี้A น้องมีEแต่ความหมองเF#mศร้าเพื่อนจากเมืองหลวEง..มาร่วC#mมงานบุญบ้านF#mเราบอกที่พี่ไม่EเหมือนAเก่าเพราะไปรักสาEว.. เมืองAกรุง

F#m E | A |คอร์ดเพลง รอพี่ที่บ้านนอก กระแต อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง รอพี่ที่บ้านนอก กระแต อาร์สยาม Rsiam บ้านนอกปีนี้ มีงานวัดเหมือนปีก่อน จิตใจสะท้อน ไม่มีพี่เหมือนปีเก่า งานวัดคืนนี้ น้องเดินคนเดียวเหงาๆคิดถึงเรื่องราวเก่าๆตอนเราเที่ยวงานคืนนั้น อากาศเหน็บหนาว พี่เอาเสื้อนอกคลุมให้ จับมือกุมไว้ น้องอายเขินจนใจสั่น พี่บอกรักน้อง เราสองจะครองคู่กัน จะหาเงินทองมาหมั้น จากนั้นพี่ก็หายไป บ้านนอกวันนี้ ไม่เหมือนบ้านนอกวันนั้น น้องเดินก้มหน้ามางาน ไม่กล้าสบตากับใคร เบื่อตอบคำถาม ว่าแฟนไปไหน หรือพี่ไปมีคนใหม่ ถึงไม่กลับมาบ้านเก่า มาเที่ยวงานวัด หวังว่าจะมาเจอพี่ แต่ค่ำคืนนี้ น้องมีแต่ความหมองเศร้า เพื่อนจากเมืองหลวง มาร่วมงานบุญบ้านเรา บอกที่พี่ไม่เหมือนเก่า เพราะไปรักสาวเมืองกรุง มาเที่ยวงานวัด หวังว่าจะมาเจอพี่ แต่ค่ำคืนนี้ น้องมีแต่ความหมองเศร้า เพื่อนจากเมืองหลวง มาร่วมงานบุญบ้านเรา บอกที่พี่ไม่เหมือนเก่า เพราะไปรักสาว เมืองกรุง


เพลงอารมณ์ลูกทุ่งแท้ๆ จาก “กระแต อาร์สยาม” สลัดภาพ Queen Of Dance มาโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงในแบบลูกทุ่ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของเธอ ทำให้เห็นถึงพลังการร้องเพลงอันยอดเยี่ยม ถ่ายทอดอารมณ์ให้เราเห็นภาพ และอินไปกับน้ำเสียงของเธอ