อิล่วง

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อิล่วง กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ่าว ไทเลยเรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอ

Am | F |Am | F |

โอ้Amย.. ล่ะแม่นวาอิล่วงเอ้Fย..โอ้Amย.. ล่ะแม่นวาอิล่วงเอ้Fย..

Am | F |Am | F G |

 Am  ตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาดอกเป็นคF   มันล่ะบ่เคยสEน เคยฟังเคยดอกผู้ใด๋ Am  มีแต่ลืนแต่ลู บ่เคยฮู้ดอกจักควF   หัวพ่อหัวแม่มันกะข้วEม สวมบทอิผีฮ้าย

 Am  แนวใด๋ดีบ่เอา แนวใด๋เอาบ่ดีF   เหล้ายาปลาปีมันเต็มที่G มันแลนหนีนำFผู้ซาย   มันซั่วGหลาย มันซั่วFหลาย โอE..

 Am  อิล่วง อิล่วFง อิล่วง อิล่Cวง   อิล่วง อิล่วGง มันป่วงบ่งึดไผ Am  อิล่วง อิล่วFง อิล่วง อิล่Cวง   อิล่วง อิล่วGง กว่ามันสิคิดได้ Am  อิล่วง อิล่วFง อิล่วง อิล่Cวง   อิล่วง อิล่วGง เกือบเสียแม่มันไป Am  อิล่วง อิล่วFง อิล่วง อิล่วCง..   มันGอยากเป็นคนใหม่

 Am  ฮู้โตอีกทีกะเกือบสายไปF   อิล่วงกะเลย กลับโต กลับใจAm   แนวใด๋บ่ดีมันกะเซาไปF   หมู่ฮัก หมู่แพGง บ่เห็นฮอดหน้Am

อิล่วงนั่งไห้กุมมือแม่มัFมันขอโทษแม่ แล้วกะสัญญAmมันสิเซาเฮ็ดให้แม่มีน้ำตาFยอมือก้มหน้Gา กราบลงตีนแม่..

Am | F |Am | F G |

 Am  แม่มันลูบหัวมันบ่ปากดอกจักคำF   กะแฮงแต่ตอกย้ำEความซั่วดอกซ้ำฮ้ายAm   อิล่วงมันฮู้แล้ว ทรพีเป็นบาปกรรF   บุพการีซ้ำG เวรกรรมดอกนำไล่

 Am  อิล่วงเป็นอิหล่าคืนมาคนเก่าแFม่   กะย่อนว่าฮักแท้G บ่เคยหนีไปไFส..   อิล่วงGฮ้องไห้ อิล่วงFฮ้องไห้ ฮือE ๆ ๆ ..

** |

Am F | C G |
Am F | C G |

Am F | C G |
Am F | C G |

 Am  นอนสาหล่า หลับตาแม่สิกล่อF   นอนอ้อมล้อมในผ้าอู่แพAm   แมไปไฮ่ หมกไข่มาหF   แม่ไปนGา หมกปลามาป้Amอน

แม่เลี้ยงม่อนในป่าสวนมอFนอนสาหล่Gา นอนFสา หลับตGา..นอนสFา หลับตEา..

** |

Am | F |Am | F G |Am |คอร์ดเพลง อิล่วง กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง อิล่วง กระต่าย พรรณนิภา โอ้ย ล่ะแม่นวาอิล่วงเอ้ย โอ้ย ล่ะแม่นวาอิล่วงเอ้ย ตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาดอกเป็นคน มันล่ะบ่เคยสน เคยฟังเคยดอกผู้ใด๋ มีแต่ลืนแต่ลู บ่เคยฮู้ดอกจักควม หัวพ่อหัวแม่มันกะข้วม สวมบทอิผีฮ้าย แนวใด๋ดีบ่เอา แนวใด๋เอาบ่ดี เหล้ายาปลาปีมันเต็มที่ มันแลนหนีนำผู้ซาย มันซั่วหลาย มันซั่วหลาย โอ อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง มันป่วงบ่งึดไผ อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง กว่ามันสิคิดได้ อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง เกือบเสียแม่มันไป อิล่วง อิล่วง อิล่วง อิล่วง มันอยากเป็นคนใหม่ ฮู้โตอีกทีกะเกือบสายไป อิล่วงกะเลย กลับโต กลับใจ แนวใด๋บ่ดีมันกะเซาไป หมู่ฮัก หมู่แพง บ่เห็นฮอดหน้า อิล่วงนั่งไห้กุมมือแม่มัน มันขอโทษแม่ แล้วกะสัญญา มันสิเซาเฮ็ดให้แม่มีน้ำตา ยอมือก้มหน้า กราบลงตีนแม่ แม่มันลูบหัวมันบ่ปากดอกจักคำ กะแฮงแต่ตอกย้ำความซั่วดอกซ้ำฮ้าย อิล่วงมันฮู้แล้ว ทรพีเป็นบาปกรรม บุพการีซ้ำ เวรกรรมดอกนำไล่ อิล่วงเป็นอิหล่าคืนมาคนเก่าแม่ กะย่อนว่าฮักแท้ บ่เคยหนีไปไส อิล่วงฮ้องไห้ อิล่วงฮ้องไห้ ฮือๆๆ นอนสาหล่า หลับตาแม่สิกล่อม นอนอ้อมล้อมในผ้าอู่แพร แมไปไฮ่ หมกไข่มาหา แม่ไปนา หมกปลามาป้อน แม่เลี้ยงม่อนในป่าสวนมอญ นอนสาหล่า นอนสา หลับตา นอนสา หลับตา