กรุงนิยม

 เพ-ลา อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กรุงนิยม เพลา

Fm | Fm |C# | C# |
D# | D# |Fm | Fm |

   เมือFmง..ที่วุ่นวาย..   กลับกลาC#ยเป็นเมืองแห่งความหวัง D#  หลายชีวิตแบกความฝัน   เดินทาFmงสู่เมืองกรุง

   เรียFmน..และงาน..   ต่างคC#น ต่างจุดหมายที่มุ่ง D#  อยู่ในเมืองกรุง.. ที่แสนจะวุ่นวาFmย..

   ตื่Fmน..แต่เช้า..   ต้องเดิมC#ตามเข็มนาฬิกา D#  ใช้เวลาให้มีค่า ให้มีเงิFm

   สอFmงเท้าที่ก้าวเดิน   บ้างถูกเมิC#น บ้างถูกเหยีด บ้างเสียดสี D#  ปริญญาไม่มี ต้องก้มหน้าขายแรFmงงาน

 C#  นี่ละหนD#า..ที่เขาว่ากรุงนิยFm C#  นิยมD#เข้ามาหาความฝัFm C#  บางที่ก็สมหวัD#ง บางที่ก็แสนจะเจ็บช้ำFm.. C#  กล้ำกลืนฝืนทำD#   เพื่อคว้าเศษฝันปลางทาFm

C# | D# |Fm | Fm |

   เมืFmอง..ที่วุ่นวาย..   มากมาC#ยผู้คนหลากสี D#  คนเลวมากมี ทำชั้วได้ดี ก็ถมไFm

   ต้องกัดFmฟันทน..   ก้มหัวC#ให้นายทุนใหญ่ D#  คดโกงทั้งกาย ทั้งแรงใจ ทั้งแรงเงิFm

* |

 C#  นี่ล่ะD#หนาที่เขาว่ากรุงนิFmยม C#  ท่ามกลางฝูงชD#น กับสังคมเหลื่อมล้ำFm C#  สิทธิเสรีD#..ของคนไม่เท่าเทียมกัFm C#  แบกแยกชนชั้D#น.. ด้วยอำนาจและเม็ดเงินตรFm

 C#  นี่ล่ะหนD#า..ที่เขาว่ากรุงนิยFm C#  นี่ล่ะหนD#า..ที่เขาว่ากรุงนิยFm C#  นี่ล่ะหนD#า..ที่เขาว่ากรุงนิยFm C#  นี่ล่ะหนD#า..ที่เขาว่ากรุงนิยFmคอร์ดเพลง กรุงนิยม เพลา

เนื้อเพลง กรุงนิยม เพลา เมือง ที่วุ่นวาย กลับกลายเป็นเมืองแห่งความหวัง หลายชีวิตแบกความฝัน เดินทางสู่เมืองกรุง เรียน และงาน ต่างคน ต่างจุดหมายที่มุ่ง อยู่ในเมืองกรุง ที่แสนจะวุ่นวาย ตื่น แต่เช้า ต้องเดิมตามเข็มนาฬิกา ใช้เวลาให้มีค่า ให้มีเงิน สองเท้าที่ก้าวเดิน บ้างถูกเมิน บ้างถูกเหยีด บ้างเสียดสี ปริญญาไม่มี ต้องก้มหน้าขายแรงงาน นี่ละหนา ที่เขาว่ากรุงนิยม นิยมเข้ามาหาความฝัน บางที่ก็สมหวัง บางที่ก็แสนจะเจ็บช้ำ กล้ำกลืนฝืนทำ เพื่อคว้าเศษฝันปลางทาง เมือง ที่วุ่นวาย มากมายผู้คนหลากสี คนเลวมากมี ทำชั้วได้ดี ก็ถมไป ต้องกัดฟันทน ก้มหัวให้นายทุนใหญ่ คดโกงทั้งกาย ทั้งแรงใจ ทั้งแรงเงิน นี่ล่ะหนาที่เขาว่ากรุงนิยม ท่ามกลางฝูงชน กับสังคมเหลื่อมล้ำ สิทธิเสรี ของคนไม่เท่าเทียมกัน แบกแยกชนชั้น ด้วยอำนาจและเม็ดเงินตรา นี่ล่ะหนา ที่เขาว่ากรุงนิยม นี่ล่ะหนา ที่เขาว่ากรุงนิยม นี่ล่ะหนา ที่เขาว่ากรุงนิยม นี่ล่ะหนา ที่เขาว่ากรุงนิยม