มึงคงได้แค่มอง

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มึงคงได้แค่มอง เอก เหล็กโคน

Dm | Am |A# | C |

รู้Dm.. ตัวว่าเสียAmใจแต่ก็ห้าA#มไม่ไหว ที่ไม่ให้ไปCรักเธอรู้Dm.. ว่าเธอมีเจ้าAmของแต่ก็ยังA#แอบมอง ยังอยากพบCเธอ

มันห้าDmมใจกันไม่ได้ ที่ไปแอบรักAmแฟนคนอื่นก็ได้แต่ฝืA#น.. ว่ามันไม่ใช่ของCเรา..

มึงคงได้แค่มอFไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของหัวDmใจแอบมองเธออยู่ไกล ๆA# .. ไม่มีวันได้ใกล้ชิดเธCรักคนมีเจ้าขอFง มึงมีสิทธิ์แค่ได้นั่งเพ้Amไม่มีวันได้ใจของA#เธอ..มึงได้แค่เพ้อCไปวัน ๆ .. แค่นั้นFเอง    (C)

F C | Dm C |A# Am | Gm C |
F Am | Dm C |A# Am | Gm C |

* | ** | ** |

F |คอร์ดเพลง มึงคงได้แค่มอง เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง มึงคงได้แค่มอง เอก เหล็กโคน รู้ ตัวว่าเสียใจ แต่ก็ห้ามไม่ไหว ที่ไม่ให้ไปรักเธอ รู้ ว่าเธอมีเจ้าของ แต่ก็ยังแอบมอง ยังอยากพบเธอ มันห้ามใจกันไม่ได้ ที่ไปแอบรักแฟนคนอื่น ก็ได้แต่ฝืน ว่ามันไม่ใช่ของเรา มึงคงได้แค่มอง ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของหัวใจ แอบมองเธออยู่ไกลๆ ไม่มีวันได้ใกล้ชิดเธอ รักคนมีเจ้าของ มึงมีสิทธิ์แค่ได้นั่งเพ้อ ไม่มีวันได้ใจของเธอ มึงได้แค่เพ้อไปวันๆ แค่นั้นเอง