เสียใจได้ยินไหม

 ใหม่ เจริญปุระ สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ
เนื้อร้อง: สีฟ้าทำนอง/เรียบเรียง: สมชัย ขำเลิศกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D#m | B7 |G#m | A# |
D#m | B7 |G#m | A# |

 D#m  เพราะว่ารัก จึงเปรียบเธอนั้B7น..เป็นดั่งชีวิต G#m  ก็เพราะว่ารัก จึงเปรียบเธอนั้A#น..เป็นดวงใจ

 D#m  เพราะว่ารัก จึงเปี่ยม จึงล้B7น..ไปด้วยความหมาย   ทุ่มเททั้งG#mใจ ทุ่มเททั้งกาย   และหวังA#ให้เป็น ดั่งความฝัน..

 D#m  ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัB7น..ไปได้เพียงนี้ G#m  ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้A#..เป็นรางวัล

 D#m  ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้B7ง..ไปจากใจฉัน   ได้แต่เสียG#mใจ ได้แต่เสียใจ   บอกว่าฉันA#เสียใจได้ยินไหม..

 D#m  หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าB7ย..ให้กับชีวิต   เมื่อต้องสูญG#mไป เมื่อต้องเสียไป   ฉันก็คล้าA#ยเหมือนคนที่สิ้นหวัง D#m  ฉันกับเธอนับจากวันนี้B7..เป็นแค่ความหลัง   แต่ยังเสียG#mใจ แต่มันเสียใจ   บอกว่าฉันA#เสียใจได้ยินไหม

 D#m  รักเธอมากเกิน.. B7   รักเธอมากไป.. C#  รักเหลือเกิน รักจนไม่มีD#mให้ใคร D#m  หวังจนมากเกิน.. B7   หวังจนมากไป.. C#  สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดD#mใจ

D#m |

* | ** |

D#m | B7 |C# | D#m |

 D#m  หวังจนมากเกิน.. B7   หวังจนมากไป.. C#  สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดD#mใจคอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ

เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ เพราะว่ารัก จึงเปรียบเธอนั้น เป็นดั่งชีวิต ก็เพราะว่ารัก จึงเปรียบเธอนั้น เป็นดวงใจ เพราะว่ารัก จึงเปี่ยม จึงล้น ไปด้วยความหมาย ทุ่มเททั้งใจ ทุ่มเททั้งกาย และหวังให้เป็น ดั่งความฝัน ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน ไปได้เพียงนี้ ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้ เป็นรางวัล ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้ง ไปจากใจฉัน ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง ฉันกับเธอนับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร หวังจนมากเกิน หวังจนมากไป สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ หวังจนมากเกิน หวังจนมากไป สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ