ฝากรอยมือ

 เมย์ จิราพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝากรอยมือ ทีมเมีย (เมย์ จิราพร)
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: นิค สะเลอปี้, ใบกะเพา, อาร์มโน๊ต ผีบอกโปรดิวเซอร์: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0837899325

Am G | Am G |
Am G | Am G |
Am G | Am G |
F | G | Am |

ด้Amานคูณด้Gาน ฉันล่ะยอAmมอีหลีGAmงสิคันกีGเป็นตาหน่Am GายแนAmะนำไปฮGะ ง่ะแล้วแล้วกะฮุAmใส่เสาไฟGเอาคาFรามายอยู่บ่สาGว..สถานะกAmะขึ้นอยู่นGะ สังเกตบ่คAmะ อยู่หน้าเฟGว่Amาฉันแต่งงาGนแล้วกับเAm GขาหรืAmอ แฮ็งมัก แฮ็งคัGก แอบแซ่บวาติAm ลักคุยเอGเบาได้เบFา.. เตือนแล้วนGะ!

มูฟFออนยังทัน กลับหลังหันGก็ยังบ่สายยัEmงบ่มีน้ำอาย ยังแอบมาทักเAmขามาอีกละเตือFนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่กะคงGต้องจัด กะคงต้องซะ มFะ ฉันจะวีEน..

ฝากรอยมือFเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวCาเป็นที่ระลึกโทษฐาEนที่บ่สำนึก..ว่านี่Amเป็นผัวของไผฝากแผลFให้เธอไว้ปัว             Cว่าอย่ามาเล่นCกับผัวของใคร ฝากไE Gว้..(ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ)

Am G | Am G |
Am G | Am G |
Am G | Am G |
F | G | Am |

* | ** | *** |

F | C |E | Am |
F | C |E | G |

** | *** | *** |

Am G | Am G |
Am G | Am G |
Am G | Am G |
F | G | Am |คอร์ดเพลง ฝากรอยมือ ทีมเมีย (เมย์ จิราพร)

เนื้อเพลง ฝากรอยมือ เมย์ จิราพร ด้านคูณด้าน ฉันล่ะยอมอีหลี คงสิคันกีเป็นตาหน่าย แนะนำไปฮะ ง่ะแล้วแล้วกะฮุใส่เสาไฟ เอาคารามายอยู่บ่สาว สถานะกะขึ้นอยู่นะ สังเกตบ่คะ อยู่หน้าเฟซ ว่าฉันแต่งงานแล้วกับเขา หรือ แฮ็งมัก แฮ็งคัก แอบแซ่บวาติ ลักคุยเอา เบาได้เบา เตือนแล้วนะ! มูฟออนยังทัน กลับหลังหันก็ยังบ่สาย ยังบ่มีน้ำอาย ยังแอบมาทักเขามาอีกละ เตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่ กะคงต้องจัด กะคงต้องซะ มะ ฉันจะวีน ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้ม ข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก โทษฐานที่บ่สำนึก ว่านี่เป็นผัวของไผ ฝากแผลให้เธอไว้ปัว ว่าอย่ามาเล่นกับผัวของใคร ฝากไว้ ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ