เพื่อนใหม่ที่ไม่สนิท

 มิณทร์ ยงสุวิมล สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อนใหม่ที่ไม่สนิท MIN (มิณทร์ ยงสุวิมล)
เนื้อร้อง: เนติ ผ่องพุทธคุณทำนอง: ณพงศ์ แสงแก้วเรียบเรียง/ดนตรี: ระวี กังสนารักษ์สังกัดค่าย: RS

G# | Fm |C# | D# |

G# D# | Fm |G# D# | A#m |

มันเกิดG#อะไร ก็ไม่รู้Cmเหมือนกันกับเพื่Fmอนคนนี้ ไม่ค่อยเหมือD#นทุกวันรู้C#แค่ในหัวใCmจเป็นแบบเดิA#mม..ไม่ได้D#

ก็เคยG#พูด เคย Chat กัCmนทุกทีกับเธFmอเพื่อนซี้ที่เคยD#รู้ใจอึดC#อัดใจ เรื่องไCmร พูดได้เลA#mย เพื่อนกัD#

 G#  แล้วความรู้สึกเดิCmมก็เริ่มหายไFm   เพื่อนฉันทำไมกลายCmเป็นเหมือนเพื่อนใC# Cmหม่..   ที่ไม่เคย..  A#m    สนิทD#กัน G#  เคยโทรคุยกับเธCmอก็ตั้งหลายทีFm   ตอนนี้ มองแค่เบอD#ร์ก็หัวใจสั่C# Cmน..   Do u know A#m D#?

อยู่ดี ๆ ก็ต้อG#ง..หลบตD#า..ในใจFmมันเริ่ม controlC# ไม่ได้เมื่อเธG#อ..สบตD#า.. เขิA#mนขึ้นมาทุกทีC#ไม่เข้D#าใจ

 G#  เป็นความจริงที่D#ฉันพูดไม่ไFmด้   (Oh baby IC# miss u) G#  ก็กลัวเธอนั้D#นจะไม่เข้าใA#mจ (I crazy C# D#for u) G#  คนเดียวที่ฉันD#ทำตัวไม่Fm C#ถูก..  Oh Yeah G#  แต่เท่าที่รู้D# ใจมันวุ่นA#m C# D#วาย.. G#  เก็บอาการไว้D#ข้างในหัFm C#วใจ..    Oh Yeah G#  ทำได้แค่ฝันถึD#งเธอทุกA#m C# D#คืน..

   มันG#เป็นอะไรที่ได้Cmแต่คิด   กลัFmวใจตัวเอง แบบว่าD#ต้องคอยสะกิด C#  All I can do is dreCmam of you A#m  Can you come to me ohD# my girl

* | ** | *** |

G# | Fm |C# | D# |G# |คอร์ดเพลง เพื่อนใหม่ที่ไม่สนิท MIN (มิณทร์ ยงสุวิมล)

เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ที่ไม่สนิท MIN (มิณทร์ ยงสุวิมล) มันเกิดอะไร ก็ไม่รู้เหมือนกัน กับเพื่อนคนนี้ ไม่ค่อยเหมือนทุกวัน รู้แค่ในหัวใจเป็นแบบเดิม ไม่ได้ ก็เคยพูด เคย Chat กันทุกที กับเธอเพื่อนซี้ที่เคยรู้ใจ อึดอัดใจ เรื่องไร พูดได้เลย เพื่อนกัน แล้วความรู้สึกเดิมก็เริ่มหายไป เพื่อนฉันทำไมกลายเป็นเหมือนเพื่อนใหม่ ที่ไม่เคย สนิทกัน เคยโทรคุยกับเธอก็ตั้งหลายที ตอนนี้ มองแค่เบอร์ก็หัวใจสั่น Do u know ? อยู่ดีๆก็ต้อง หลบตา ในใจมันเริ่ม control ไม่ได้ เมื่อเธอ สบตา เขินขึ้นมาทุกทีไม่เข้าใจ เป็นความจริงที่ฉันพูดไม่ได้ (Oh baby I miss u) ก็กลัวเธอนั้นจะไม่เข้าใจ (I crazy for u) คนเดียวที่ฉันทำตัวไม่ถูก Oh Yeah แต่เท่าที่รู้ ใจมันวุ่นวาย เก็บอาการไว้ข้างในหัวใจ Oh Yeah ทำได้แค่ฝันถึงเธอทุกคืน มันเป็นอะไรที่ได้แต่คิด กลัวใจตัวเอง แบบว่าต้องคอยสะกิด All I can do is dream of you Can you come to me oh my girl