จินตะหราวาตี (คนที่ถูกลืม)

  มินตรา น่านเจ้า   ลูกทุ่ง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จินตะหราวาตี (คนที่ถูกลืม) มินตรา น่านเจ้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

Am | Em |F G | C |
Am | Em |F G | Am |

เธอปฏิเสธเขGา.. เพื่อมารักกับฉัAmทุกสิ่งเหล่านั้FนคือการตกลGงของผู้ใหCญ่เธอไม่เคยรักเขGา ที่พูดยังจำได้ไหAmคำสัญญาที่Fให้เอาไว้Gก่อนไปเมืองดาCหา   G

แรกรัFก..หวานนัGก พูดพร่ำรำEmพัน..  Amหลงลมใจสั่Dmน อิเหนGารักจินตะหCราหมดทั้งFใจ..ไม่เคยGจะมีเยื่อใยEmต่อบุษบAm

แต่สุดท้าFยก็ทำไม่ได้เหมือนอย่างว่EmจะมีใครFได้ช้ำกว่านี้ เกินอกEmข้าเมื่อได้เจFอกับเขาคนนั้นที่ดีEmกว่าชะรอDmยคงลืมหมันยGาแล้วกระมัC | Gง..

รักเก่าไม่สำFคัญนานวัGนกลายเป็นรักสำEmรอง   AmเหมือนของตายของเธDmอ ปวดร้าGวหัวใจแทบCพัง

คนนั้นคงแสนFดีไม่เหมือGนฉันที่เอาใจEmยากทุกครั้Amก่อนหน้านี้Fใครห้ามเธอไว้ก็ไม่Emฟังเมื่อแรกรัFกเธอก็ยอมให้ตามใจEmสั่งเอาแต่ใจFแค่ไหนก็รับได้ทุกEmครั้งอนิจจDmาข้าต้องผิดหวัGงเหมือนตายทั้งCเป็น  E

เธอเปลี่ยนแปลงGไป..เหมือนลืมว่าเคยรักกัAmรักที่ให้ฉันFลดลงจนเห็Gนได้ชัดเจCประไหมสุหรีGฝ่ายขวาตำแหน่งนี้Amข้าไม่อยากเป็นเจ็บเจียนตาFย ข่มใจเยือกเย็Gน..ทั้งที่น้ำตาCตกใน    (G)

Am E | F E |Dm | G |

* | ** | *** |

แค่อยากเป็นFที่หนึ่งในใจGเหมือนเดิม.. Gตำแหน่งนี้ที่ฉันต้องFการ..G | Cคอร์ดเพลง จินตะหราวาตี (คนที่ถูกลืม) มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง จินตะหราวาตี (คนที่ถูกลืม) มินตรา น่านเจ้า เธอปฏิเสธเขา เพื่อมารักกับฉัน ทุกสิ่งเหล่านั้นคือการตกลงของผู้ใหญ่ เธอไม่เคยรักเขา ที่พูดยังจำได้ไหม คำสัญญาที่ให้เอาไว้ก่อนไปเมืองดาหา แรกรัก หวานนัก พูดพร่ำรำพัน หลงลมใจสั่น อิเหนารักจินตะหรา หมดทั้งใจ ไม่เคยจะมีเยื่อใยต่อบุษบา แต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เหมือนอย่างว่า จะมีใครได้ช้ำกว่านี้ เกินอกข้า เมื่อได้เจอกับเขาคนนั้นที่ดีกว่า ชะรอยคงลืมหมันยาแล้วกระมัง รักเก่าไม่สำคัญ นานวันกลายเป็นรักสำรอง เหมือนของตายของเธอ ปวดร้าวหัวใจแทบพัง คนนั้นคงแสนดี ไม่เหมือนฉันที่เอาใจยากทุกครั้ง ก่อนหน้านี้ใครห้ามเธอไว้ก็ไม่ฟัง เมื่อแรกรักเธอก็ยอมให้ตามใจสั่ง เอาแต่ใจแค่ไหนก็รับได้ทุกครั้ง อนิจจาข้าต้องผิดหวังเหมือนตายทั้งเป็น เธอเปลี่ยนแปลงไป เหมือนลืมว่าเคยรักกัน รักที่ให้ฉันลดลงจนเห็นได้ชัดเจน ประไหมสุหรีฝ่ายขวา ตำแหน่งนี้ข้าไม่อยากเป็น เจ็บเจียนตาย ข่มใจเยือกเย็น ทั้งที่น้ำตาตกใน แค่อยากเป็นที่หนึ่งในใจเหมือนเดิม ตำแหน่งนี้ที่ฉันต้องการ