ผีเสื้อสมุทร (รักเกินจะหักใจ)

  มินตรา น่านเจ้า   ลูกทุ่ง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผีเสื้อสมุทร (รักเกินจะหักใจ) มินตรา น่านเจ้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

Gm | Dm |D# F | A# |

อย่าหวาดกลัGmวฉันเลยได้ไหมฉันไม่คิDmดจะทำร้ายเธอแค่ได้เจD#อก็รู้สึกรัFก รักเธอหมดA#ใจ

เห็นสายตD#าที่เธอมองฉัน..ก็รู้Dmว่าเป็นเช่Gmนไรเธอต้องฝืCmนหัวใจแค่ไหนตอนอยู่กับฉัF

ทั้งที่รู้Gmว่าเขาไม่รัก จะหักใจDmก็ทำไม่ไหวยากแค่ไหนD# ฉันหวังให้เธFอรักกันได้สักA#วันใช้เวลD#าเนิ่นนานหลายปี ก็ไม่มีDmวี่แวววันGmนั้นมากลับกลCmายเป็นคิดหนีกัFข้าไม่ทันเตรียมA#ใจ.. F

อกข้าสะท้าD#หัวใจแหลกลาFญ เมื่อเธอจะหA#นีโอ้สุดชีวีD# พระอภัยมณีF พี่คือดวงA#ใจแม้ร่างกาD#ยของข้าเป็นยักษ์แต่ใจภัDmกดิ์รักไม่เสื่อมคลGmายต่อให้อดตาCmย ไม่คิดทำร้ายกายพี่ให้บอบFช้ำ

กลับมาเถิดหนD#าแก้วตาของข้Fา โอ้ดวงA#มณีผีเสื้อยักษีD#ยอมพลีทั้งกายFใจ ไม่คืนA#คำร้องไห้วิงวอD#น น้ำตาเป็นสายไม่อาจเปลี่ยนใDmจ ได้เพียงระGmกำเป่าปี่สังหาCmรให้ตายก็ยังFรักเกินจะA#หักใจ   (F)

D# F | Dm Gm |Cm | F |

* | ** |

ตราบลมหายใจCmสุดท้ายก็ยังFรักเธอ.. D# Fไม่เสื่อA#มคลาย..    A#คอร์ดเพลง ผีเสื้อสมุทร (รักเกินจะหักใจ) มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง ผีเสื้อสมุทร (รักเกินจะหักใจ) มินตรา น่านเจ้า อย่าหวาดกลัวฉันเลยได้ไหม ฉันไม่คิดจะทำร้ายเธอ แค่ได้เจอก็รู้สึกรัก รักเธอหมดใจ เห็นสายตาที่เธอมองฉัน ก็รู้ว่าเป็นเช่นไร เธอต้องฝืนหัวใจแค่ไหนตอนอยู่กับฉัน ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่รัก จะหักใจก็ทำไม่ไหว ยากแค่ไหน ฉันหวังให้เธอรักกันได้สักวัน ใช้เวลาเนิ่นนานหลายปี ก็ไม่มีวี่แวววันนั้น มากลับกลายเป็นคิดหนีกัน ข้าไม่ทันเตรียมใจ อกข้าสะท้าน หัวใจแหลกลาญ เมื่อเธอจะหนี โอ้สุดชีวี พระอภัยมณี พี่คือดวงใจ แม้ร่างกายของข้าเป็นยักษ์ แต่ใจภักดิ์รักไม่เสื่อมคลาย ต่อให้อดตาย ไม่คิดทำร้ายกายพี่ให้บอบช้ำ กลับมาเถิดหนาแก้วตาของข้า โอ้ดวงมณี ผีเสื้อยักษียอมพลีทั้งกายใจ ไม่คืนคำ ร้องไห้วิงวอน น้ำตาเป็นสาย ไม่อาจเปลี่ยนใจ ได้เพียงระกำ เป่าปี่สังหารให้ตายก็ยังรักเกินจะหักใจ ตราบลมหายใจสุดท้ายก็ยังรักเธอ ไม่เสื่อมคลาย