นินจา (Ninja)

 Mirrr สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นินจา Mirrr Ninja
เนื้อร้อง/ทำนอง: Letach Ketsookเรียบเรียง: Letach Ketsookดนตรี: Witchanon Wongwirachaidechaสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

 D  เธอยังเก็บใจไว้E..เพื่อรอF#mให้ใครกลับมา D  ฉันยังอยู่ตรงนี้E และแม้F#mว่าเธอไม่เคยเห็นค่า

(เมื่อ)คนที่เขาไม่รัDกแต่เธอก็ยังไม่ลืมและฉันคนมาทีหลัEงก็ไม่อาจจะฝืนเธอยังมองว่าฉัF#mนนั้นเป็นแค่คนอื่นเธอคงฝันถึงเขาEคนนั้นในยามคำ่คืนให้เธDอ..ได้ลอEง..ฟังF#m | Eฉัน..

เธอยังคงรอDเขาใช่ไหมเธอยังคงรักEเขาใช่ไหมเธอยังคงมีF#mแต่เขาในใจ และยังไม่คิดEจะไปไหนฉันยังมีสิทธิ์Dอยู่บ้างไหม ฉันอยู่ตรงนี้Eจะได้ไหมระหว่างที่เหงF#mาและไม่มีใครให้ฉันอยู่ข้างEเธอได้ไหม

 D  ถ้าเธอมีน้ำตาE ไม่ต้องร้องF#mนะ   เพราะฉันนั้นจะอยู่ข้าง ๆ ไม่ไปไหน D  ยิ่งเห็นว่าเธอเสียEใจ มันยิ่งทำF#mร้าย..   ให้ฉันต้องเจ็บกว่าแค่ไหน

* | ** |

และเมื่อเขากลับมDาฉันจะหลีกทางไปเว้นระยะให้เธอEมองดูจากที่ห่างไกลเป็นเหมือนนินจF#mาที่คงจะไม่มีใครต้องมาแคร์มารัEก หรือว่ามาใส่ใจเพราะฉันรู้ตัDวเองว่ามันเป็นใครและก็รู้ดีEว่าควรจะยืนตรงไหนแค่ในเวลานี้F#mให้ฉันดูแลได้ไหมไม่อยากให้คEนดี ๆ อย่างเธอต้องเสียใจ

D | E |F#m | F#m |
D | E |F#m | F#m |

** | *** |

D | E |F#m | F#m |คอร์ดเพลง นินจา Mirrr Ninja

เนื้อเพลง นินจา Mirrr Ninja เธอยังเก็บใจไว้ เพื่อรอให้ใครกลับมา ฉันยังอยู่ตรงนี้ และแม้ว่าเธอไม่เคยเห็นค่า (เมื่อ)คนที่เขาไม่รักแต่เธอก็ยังไม่ลืม และฉันคนมาทีหลังก็ไม่อาจจะฝืน เธอยังมองว่าฉันนั้นเป็นแค่คนอื่น เธอคงฝันถึงเขาคนนั้นในยามคำ่คืน ให้เธอ ได้ลอง ฟังฉัน เธอยังคงรอเขาใช่ไหม เธอยังคงรักเขาใช่ไหม เธอยังคงมีแต่เขาในใจ และยังไม่คิดจะไปไหน ฉันยังมีสิทธิ์อยู่บ้างไหม ฉันอยู่ตรงนี้จะได้ไหม ระหว่างที่เหงาและไม่มีใคร ให้ฉันอยู่ข้างเธอได้ไหม ถ้าเธอมีน้ำตา ไม่ต้องร้องนะ เพราะฉันนั้นจะอยู่ข้างๆไม่ไปไหน ยิ่งเห็นว่าเธอเสียใจ มันยิ่งทำร้าย ให้ฉันต้องเจ็บกว่าแค่ไหน และเมื่อเขากลับมาฉันจะหลีกทางไป เว้นระยะให้เธอมองดูจากที่ห่างไกล เป็นเหมือนนินจาที่คงจะไม่มีใคร ต้องมาแคร์มารัก หรือว่ามาใส่ใจ เพราะฉันรู้ตัวเองว่ามันเป็นใคร และก็รู้ดีว่าควรจะยืนตรงไหน แค่ในเวลานี้ให้ฉันดูแลได้ไหม ไม่อยากให้คนดีๆอย่างเธอต้องเสียใจ