บ่พร้อมแต่บ่แพ้

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่พร้อมแต่บ่แพ้ มนต์แคน แก่นคูน
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

F#m |

A Bm | A Bm | F#m |

ถ้าเป็นแผ่นดินไหAว ก็คงวัดไBmด้ตั้งหลายริกเตF#mอร์ใจมันสั่นเสมAอ ในยามเห็นเธBmอควงมากับเขC#m

คนที่มาทีหลัBmง แต่มีตัC#mงค์พร้อมดูแลเจ้F#mคนเตรียมเป็นแฟนเก่Eา คงสิF#mเป็นอ้าBmยแม่นบ่..E

ฮักเฮาเริ่มสึกหรAมองอ้ายซอมซ่Bmอ เมื่อเขามาใกF#mล้คำเคยบอกฮักหลายA ถูกเขาเอาใจBmล้างไปล่ะหนC#m

อยากถามเจ้าอีกสักครั้Bmอ้ายเป็นผู้C#mผิดหวังแล้วบ้F#mเทียบฟอร์มแล้วเขาเป็นEต่อแต่ฮู้บ่C#mอ้ายบ่อยากยอF#m

ถึงอ้ายบ่พร้Aอม แต่ใจB7ยังบ่ยอมแพ้Aขอเพียงฮักยังแน่วแBmน่อ้ายบ่แคEร์ปัจจัยแวดล้อA B | C#m

หลายอย่างเอียงไปทางเขF#mขอแค่ฮักเฮF#าเจ้ายังถนอBmถึงเสียเปรียบความพร้F#mอมอ้ายสิบ่ยอC#mม บ่ยอมBmถอดใจ..E

ยอมรับว่าหวั่นไหAแต่ก็ทำได้Bmแค่เพียงขอร้อF#mเขาพร้อมจะสนอAง แต่อ้ายยังต้อBmงดิ้นรนอีกไกC#mอ้ายให้ได้แค่ความหวัBmง แต่เขC#mามีตังค์ให้ใF#mช้ฝากเป็นข้อสอบถามใEจะยืนหยัC#mด หรือว่าF#mยินยอม..

F#m E | F#m E |Bm C#m | F#m |

* | ** |

Bm F#m | Bm E |

*** |

A Bm | ( x2 )
C#m | F#m | F#m |คอร์ดเพลง บ่พร้อมแต่บ่แพ้ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง บ่พร้อมแต่บ่แพ้ มนต์แคน แก่นคูน ถ้าเป็นแผ่นดินไหว ก็คงวัดได้ตั้งหลายริกเตอร์ ใจมันสั่นเสมอ ในยามเห็นเธอควงมากับเขา คนที่มาทีหลัง แต่มีตังค์พร้อมดูแลเจ้า คนเตรียมเป็นแฟนเก่า คงสิเป็นอ้ายแม่นบ่ ฮักเฮาเริ่มสึกหรอ มองอ้ายซอมซ่อ เมื่อเขามาใกล้ คำเคยบอกฮักหลาย ถูกเขาเอาใจล้างไปล่ะหนอ อยากถามเจ้าอีกสักครั้ง อ้ายเป็นผู้ผิดหวังแล้วบ้อ เทียบฟอร์มแล้วเขาเป็นต่อ แต่ฮู้บ่อ้ายบ่อยากยอม ถึงอ้ายบ่พร้อม แต่ใจยังบ่ยอมแพ้ ขอเพียงฮักยังแน่วแน่ อ้ายบ่แคร์ปัจจัยแวดล้อม หลายอย่างเอียงไปทางเขา ขอแค่ฮักเฮาเจ้ายังถนอม ถึงเสียเปรียบความพร้อม อ้ายสิบ่ยอม บ่ยอมถอดใจ ยอมรับว่าหวั่นไหว แต่ก็ทำได้แค่เพียงขอร้อง เขาพร้อมจะสนอง แต่อ้ายยังต้องดิ้นรนอีกไกล อ้ายให้ได้แค่ความหวัง แต่เขามีตังค์ให้ใช้ ฝากเป็นข้อสอบถามใจ จะยืนหยัด หรือว่ายินยอม