ช้ำรักจากอุบล

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช้ำรักจากอุบล มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมบูรณ์ สัมพันธ์ (ดอย อินทนนท์)

Dm | Dm |C | F |

เหม่อมองฟ้าหDmม่น คิดถึงอุบล บ้านแฟนไม่พบแม่ตาซอนแลCบ่เห็นหน้าแฟน..มาแล้วFตั้งดนคิดฮอดทูนหัA#ว แม่พุ่มดอกบัDmว..เมืองอุบGmแห่เทียนพรรษา นัดเจอะหน้ามFแต่สาวอุบAmล..ก็เงียบDmหาย..

ห่างไกลขวัญอ่อDmน บ่าวยโสธรโศกศัลย์โอ้สาวเมืองดอกบัวบาCยามร้างห่างกัน พี่แสนหFวั่นไหวสวนพระยาแถA#น เสี่ยงบั้งไฟแสDmน..กับพี่Gmชายเจ้าลืมแล้วบ่ แม่ช่อผักไซFความหลังบั้งไฟC..ยโสFธร

แก่งสะพืDmเคยเที่ยวด้วยกัCน สงกรานต์ผ่านA#มาท่าGmเดื่อและหาดสวนยFล่องเรือลำมูDmล ชมคูนเหลืองFอ่อนพาเธอเที่ยวแถAmผาแต้มโขงเจีDmยม เขื่อนสิรินธGmเคยA#ได้พาขวัญอ่Fอน..ดูโขงสีปูCนเชื่อมมูลสีAmคราม..

เหม่อมองฟ้าหDmม่น คิดถึงหน้ามนยิ่งเหลือจนพ้นพรรษาแข่งเรืCไม่เห็นหน้าแฟน..พี่แสนวาFบหวามกลับมายโสA#ฯ มานั่งโศกDmา..อยู่นาทาGmเหม่อมองเมฆฟ้า..สีหม่นปนครFามคิดถึงโฉมงาCม..เมืองFดอกบัว..

Dm | Dm |C | F |

* | ** |

Dm Gm | Dm | Dm |คอร์ดเพลง ช้ำรักจากอุบล มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ช้ำรักจากอุบล มนต์แคน แก่นคูน เหม่อมองฟ้าหม่น คิดถึงอุบล บ้านแฟน ไม่พบแม่ตาซอนแลน บ่เห็นหน้าแฟน มาแล้วตั้งดน คิดฮอดทูนหัว แม่พุ่มดอกบัว เมืองอุบล แห่เทียนพรรษา นัดเจอะหน้ามน แต่สาวอุบล ก็เงียบหาย ห่างไกลขวัญอ่อน บ่าวยโสธรโศกศัลย์ โอ้สาวเมืองดอกบัวบาน ยามร้างห่างกัน พี่แสนหวั่นไหว สวนพระยาแถน เสี่ยงบั้งไฟแสน กับพี่ชาย เจ้าลืมแล้วบ่ แม่ช่อผักไซ ความหลังบั้งไฟ ยโสธร แก่งสะพือ เคยเที่ยวด้วยกัน สงกรานต์ผ่านมา ท่าเดื่อและหาดสวนยา ล่องเรือลำมูล ชมคูนเหลืองอ่อน พาเธอเที่ยวแถม ผาแต้มโขงเจียม เขื่อนสิรินธร เคยได้พาขวัญอ่อน ดูโขงสีปูนเชื่อมมูลสีคราม เหม่อมองฟ้าหม่น คิดถึงหน้ามนยิ่งเหลือ จนพ้นพรรษาแข่งเรือ ไม่เห็นหน้าแฟน พี่แสนวาบหวาม กลับมายโสฯ มานั่งโศกา อยู่นาทาม เหม่อมองเมฆฟ้า สีหม่นปนคราม คิดถึงโฉมงาม เมืองดอกบัว