ดอกจานประหารใจ

 มนต์แคน แก่นคูน หมอลำ อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดอกจานประหารใจ มนต์แคน แก่นคูน
สังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่ โกลด์)

Fm | Fm | Fm | Fm |

Fm | Fm |Cm G# | Fm |

ดอกจาFmนบานแล้วทั่วท้องนFmต้นเดือนกุมภFmา มีนา เมษาCmยนคึดฮอFmดขวัญใจคนจA#mที่เคยปีนต้D#น..ดอกจาCmนหวานใFm

ดอกจาFmนบานเมื่อปีกลFmายพี่ยังจำได้Fm ใต้ต้นกระโดนCmสัญญาฮัFmก..อยู่ข้างกองA#mโพนน้ำตาจะหล่D#น คิดถึงคนCmรักเดิFm

ไปไFmส..หนอนวลน้องหล่Fmเจ้าบ่มFmาสัญญาเพิ่มCmเติมดอกจาFmนบานกลางทุ่งเดิA#mที่เราเคยเริ่D#ม..สบตCmา สัมFmพันธ์

Fm | Fm |Fm | Fm |

 Fm  รำพันไห้หัวใจคนเก่า   รำพันไห้หัวใจคนเก่า   เลยมานั่งโศกเศร้าคอยเจ้าอยู่นา   เหลียวขึ้นฟ้า ขี้ฝ้าเหลี่ยนเวียนหมุน   หัวใจเคยลงทุน มาหมุ่นมีไปได้

เฮ็ดจั่งใด๋หัวใจฮวยแห้Fmเฮ็ดจั่งใด๋หัวใจฮวยแห้งเห็นดอกจานสีแดง ยามเช้า ยามค่ำคิดถึงคำอ่อยเว้า..ของเจ้าสู่ยามเจ้าบอกย้ำ ว่าเทิงฮัก เทิงหวงเก็บดอกจานเป็นพวง..มาใส่มือของอ้าย

มอบดอกไFmม้ ให้หัวใจซึ้งกัFmเก็บดอกจาFmนมั่นในสัญCmญาจั๊กจั่Fmนเรไรร้องมA#mควายน้อยกลางนD#า จ้องเป็CmนพยาFm

คำหวาFmนคือรักบริสุทFmธิ์แล้วมาสะดุFmด หยุดลงตรงนั้Cmปีนี้Fmกลางทุ่งดอกจาA#mพี่มารำพันD#..เดียวCm Fmดายไร้แฟน

เจ้าดอกจาFmน..เคยบานกลางทุ่FmไปบานในกรุFmงเสียแล้วละหนCmกลายเป็นกุหลาG#บประดับใFmจผู้ใด๋น้A#mทิ้งคนมอซD#อ รอข้าCmงกลางFmนา

Fm | Fm |Fm | Fm |

 Fm  เทียวมาถ่าสัญญาหม่องเก่า   ยังคอยถ่าสัญญาหม่องเก่า   เห็นผู้สาวเลาะบ้าน ไผนั้นบ่สน   หนีบ่พ้นความเก่าความหลัง   ย้อนความหวังกับนางบ่สร่างในใจอ้าย

ปันใFmจไปให้ใครเขาครFmองปล่อยให้ทุ่งทอFmง..มาหมองเป็นทุ่งแล้FmถึงยาFmมดอกจานสีแดA#mใจแสลCmง แกล้งD# Fmทรมาน..

 Fm  คอยวันหลายปีพ้นผ่าน   คอยวันหลายปีพ้นผ่าน   ดอกจานบานแล้วกะหล่น   คือคนฮักแล้วกะฮ้าง ปานก้างป่อนใส่คอ   แค้นจ่อล่อแท้น้อเป็นทางผ่าน   อดีตรักต้นจาน..สังหารอ้ายเอย

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | Fm |Cm G# | Fm |คอร์ดเพลง ดอกจานประหารใจ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ดอกจานประหารใจ มนต์แคน แก่นคูน ดอกจานบานแล้วทั่วท้องนา ต้นเดือนกุมภา มีนา เมษายน คึดฮอดขวัญใจคนจน ที่เคยปีนต้น ดอกจานหวานใจ ดอกจานบานเมื่อปีกลาย พี่ยังจำได้ ใต้ต้นกระโดน สัญญาฮัก อยู่ข้างกองโพน น้ำตาจะหล่น คิดถึงคนรักเดิม ไปไส หนอนวลน้องหล่า เจ้าบ่มาสัญญาเพิ่มเติม ดอกจานบานกลางทุ่งเดิม ที่เราเคยเริ่ม สบตา สัมพันธ์ รำพันไห้หัวใจคนเก่า รำพันไห้หัวใจคนเก่า เลยมานั่งโศกเศร้าคอยเจ้าอยู่นา เหลียวขึ้นฟ้า ขี้ฝ้าเหลี่ยนเวียนหมุน หัวใจเคยลงทุน มาหมุ่นมีไปได้ เฮ็ดจั่งใด๋หัวใจฮวยแห้ง เฮ็ดจั่งใด๋หัวใจฮวยแห้ง เห็นดอกจานสีแดง ยามเช้า ยามค่ำ คิดถึงคำอ่อยเว้า ของเจ้าสู่ยาม เจ้าบอกย้ำ ว่าเทิงฮัก เทิงหวง เก็บดอกจานเป็นพวง มาใส่มือของอ้าย มอบดอกไม้ ให้หัวใจซึ้งกัน เก็บดอกจานมั่นในสัญญา จั๊กจั่นเรไรร้องมา ควายน้อยกลางนา จ้องเป็นพยาน คำหวานคือรักบริสุทธิ์ แล้วมาสะดุด หยุดลงตรงนั้น ปีนี้กลางทุ่งดอกจาน พี่มารำพัน เดียวดายไร้แฟน เจ้าดอกจาน เคยบานกลางทุ่ง ไปบานในกรุงเสียแล้วละหนอ กลายเป็นกุหลาบประดับใจผู้ใด๋น้อ ทิ้งคนมอซอ รอข้างกลางนา เทียวมาถ่าสัญญาหม่องเก่า ยังคอยถ่าสัญญาหม่องเก่า เห็นผู้สาวเลาะบ้าน ไผนั้นบ่สน หนีบ่พ้นความเก่าความหลัง ย้อนความหวังกับนางบ่สร่างในใจอ้าย ปันใจไปให้ใครเขาครอง ปล่อยให้ทุ่งทอง มาหมองเป็นทุ่งแล้ง ถึงยามดอกจานสีแดง ใจแสลง แกล้งทรมาน คอยวันหลายปีพ้นผ่าน คอยวันหลายปีพ้นผ่าน ดอกจานบานแล้วกะหล่น คือคนฮักแล้วกะฮ้าง ปานก้างป่อนใส่คอ แค้นจ่อล่อแท้น้อเป็นทางผ่าน อดีตรักต้นจาน สังหารอ้ายเอย