4ปีบ่มีความหมาย (waiting)

 มอส จารุภัทร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: มอส จารุภัทรเรียบเรียง: วุฒิ ผาศิลป์สังกัดค่าย: โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0925316331, 0972288095

A | C#m |Bm | E |

 A  บอกให้เฮานั้นรEอ เฮากะรอจนมาฮอF#mดมื้อนี้ A  แต่กะยังบ่มีท่าEที..ว่าสิได้F#mคบกัน D  ได้คุยแต่อยู่Eในเฟส..  C#m  บ่เคยอัพเดทF#mหัวใจ   ย้อนว่าฮัBmก..เจ้าหลาEยเลยยอมสุAอย่าง

 D  พอได้เห็นรูปเจ้า.. C#m   กับเขาโพสต์ในF#mเฟสบุ๊คคนแอบฮัBmกเบิ่งแล้วกะจุกเห็นแล้วมันทุEกข์ อุกอังใจอิหลี..

เว้ากันสี่ปีA บ่เห็นความดีC#mของเฮาแน่บ้F#mเจ้าบ่ฮัEกแล้วยังบอกให้รDอ..ถ่าเจ้าได้บ่Eตั้งว่าสิบปีขั้นฮอดป่านนั้Aน.. ลูกเจ้C#mาบ่ใหญ่แล้วตีF#mถ้าบ่ฮัEกกะบอกกันดีD ๆ ..  Eเว้ามาสี่ปี ให้เป็นสำนี้บ้A

A | C#m |Bm E | A A7 |
D | C#m F#m |Bm E | A |

* |

เว้ากันสี่ปีA บ่เห็นความดีC#mของเฮาแน่บ้F#mเจ้าบ่ฮัEกแล้วยังบอกให้รDอ..ถ่าเจ้าได้บ่Eตั้งว่าสิบปีขั้นฮอดป่านนั้Aน.. ลูกเจ้C#mาบ่ใหญ่แล้วตีF#mถ้าบ่ฮัEกกะบอกกันดีD ๆ .. เว้ามาเบิ่งตีE

** |

ถ้าบ่ฮัBmกกะบอกเฮาดี ๆ ..Eให้เป็นสำนี้Aบ้อ..คอร์ดเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร

เนื้อเพลง 4ปีบ่มีความหมาย มอส จารุภัทร บอกให้เฮานั้นรอ เฮากะรอจนมาฮอดมื้อนี้ แต่กะยังบ่มีท่าที ว่าสิได้คบกัน ได้คุยแต่อยู่ในเฟส บ่เคยอัพเดทหัวใจ ย้อนว่าฮัก เจ้าหลายเลยยอมสุอย่าง พอได้เห็นรูปเจ้า กับเขาโพสต์ในเฟสบุ๊ค คนแอบฮักเบิ่งแล้วกะจุก เห็นแล้วมันทุกข์ อุกอังใจอิหลี เว้ากันสี่ปี บ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋ ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ เว้ามาสี่ปี ให้เป็นสำนี้บ้อ เว้ากันสี่ปี บ่เห็นความดีของเฮาแน่บ้อ เจ้าบ่ฮักแล้วยังบอกให้รอ ถ่าเจ้าได้บ่ตั้งว่าสิบปี ขั้นฮอดป่านนั้น ลูกเจ้าบ่ใหญ่แล้วตี๋ ถ้าบ่ฮักกะบอกกันดีๆ เว้ามาเบิ่งตี๋ ถ้าบ่ฮักกะบอกเฮาดีๆ ให้เป็นสำนี้บ้อ