เจ้าช่อมาลี

 MR.TEAM สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าช่อมาลี MR.TEAM มิสเตอร์ทีม
เนื้อร้อง: จักราวุธ แสวงผลทำนอง: ชาตรี คงสุวรรณเรียบเรียง: วารุศ รินทรานุกูลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

ตื่นนอนแต่เช้Amา ก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่Amก็คงต้องไปข้างหน้Amา ไปตามดอกไม้ว่าหายไปไหAmก็อยู่ดี ๆAm ก็ไปซะแล้ว ก็ไปกันใหAmญ่ต้องมีลับลมคมใAmน ทำไมถึงไปไม่ลาสักคำAm

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

เปิดประตูAm ไปดูถนน เจอคนเป็นหมื่Amดอกไม้ของใครคนอื่Amน ก็มา ก็ไป ไม่รู้ไม่ชี้Amยิ่งตกกลางคืAmน ยิ่งอ่อน ยิ่งล้า ยิ่งริบ ยิ่งหAmรี่ก็คงต้องยอมสักทีAm จะตามเท่าไร ก็คงไม่เจAm

เจ้าช่อมาลีAm ดึกดื่นปานนี้F เจ้านอนไม่หลัCอีกนานก็ยังไม่กลัAmบ ยังตาต่อตFา กับใครต่อใคCเจ้าช่อมาลีAm ยิ่งดึก ยิ่งแย้Fม ยิ่งบานกันใหCญ่เจ้าคงไม่รู้อะไAmร ว่าทำให้ใครFเขารอทั้งคืC

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

จะหลับจะนอAmน ก็เอาแต่คิดถึงเธอไม่สร่Amางเปิดไฟให้มันสว่Amาง สะลืมสะลือ สะโหลสะเหAmยิ่งดึก ยิ่งงAmง ยิ่งรอยิ่งล้า ยิ่งโอละเAmห่ได้ยินเสียงคนปนเAmป ไม่มีวี่แวว ว่าใครจะมAm

* | * | * |

Am | Am | Am | Am | ( x4 )คอร์ดเพลง เจ้าช่อมาลี MR.TEAM มิสเตอร์ทีม

เนื้อเพลง เจ้าช่อมาลี MR.TEAM มิสเตอร์ทีม ตื่นนอนแต่เช้า ก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่า ก็คงต้องไปข้างหน้า ไปตามดอกไม้ว่าหายไปไหน ก็อยู่ดีๆก็ไปซะแล้ว ก็ไปกันใหญ่ ต้องมีลับลมคมใน ทำไมถึงไปไม่ลาสักคำ เปิดประตู ไปดูถนน เจอคนเป็นหมื่น ดอกไม้ของใครคนอื่น ก็มา ก็ไป ไม่รู้ไม่ชี้ ยิ่งตกกลางคืน ยิ่งอ่อน ยิ่งล้า ยิ่งริบ ยิ่งหรี่ ก็คงต้องยอมสักที จะตามเท่าไร ก็คงไม่เจอ เจ้าช่อมาลี ดึกดื่นปานนี้ เจ้านอนไม่หลับ อีกนานก็ยังไม่กลับ ยังตาต่อตา กับใครต่อใคร เจ้าช่อมาลี ยิ่งดึก ยิ่งแย้ม ยิ่งบานกันใหญ่ เจ้าคงไม่รู้อะไร ว่าทำให้ใครเขารอทั้งคืน จะหลับจะนอน ก็เอาแต่คิดถึงเธอไม่สร่าง เปิดไฟให้มันสว่าง สะลืมสะลือ สะโหลสะเหล ยิ่งดึก ยิ่งงง ยิ่งรอยิ่งล้า ยิ่งโอละเห่ ได้ยินเสียงคนปนเป ไม่มีวี่แวว ว่าใครจะมา