ถ้า

 MR.TEAM สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้า MR.TEAM (มิสเตอร์ทีม)
เนื้อร้อง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียรทำนอง/เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

 C  ถ้าขับรถไAm7ปไม่มีเสียงเDm7 Gพลง.. C  ถ้าห่มผ้าเอAm7ง แล้วมันไม่หDm7 Gนาว.. C  ถ้าก่อนเข้านอAm7น ไม่ต้องมองDm7 Gดาว.. C  ถ้าหากข้าวขอAm7งไม่กองอย่างDm7 Gนั้น..

 Fmaj7  ถ้าไม่อ่านรายชื่อเมนูอาหาEm7ร.. Dm7  ถ้าไม่ผ่านมุมเดิG7มที่ดูหนังสืC C7อ.. Fmaj7  ถ้าไม่เจอรอยเปื้อนจาง ๆ ที่ผ้Em7าเช็ดมืAm7   ถ้าไม่รับDm7ไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไG

ถ้าฉันFmaj7บังเอิญเป็นคนเดินจากไปEm7ถ้าฉันDm7ไม่ต้องเผชิG7ญทุกสิ่งอย่าCงนี้ถ้าฉันFmaj7เป็นคนไม่คิดอะไร แค่Em7ลืมใครก็ทำAm7ได้ลง Dm7  ฉันก็คงGลืมเธอสักC (G7)ที..

 C  ถ้าหากทุกคืAm7นไม่มีแสงDm7 Gไฟ.. C  ถ้าหากหัวใจAm7แข็งเป็นก้อนDm7 Gหิน.. C  ถ้าสนามบินAm7 ไม่มีเครื่องDm7 Gบิน.. C  ถ้าหยุดสิ้นปีAm7ไม่มีอีกแDm7 Gล้ว..

 Fmaj7  ถ้าไม่เปิดดูรูปที่ไปเที่ยวกัEm7 Dm7  ถ้าไม่เจอรายกาG7รโปรดในทีC C7วี Fmaj7  ถ้าไม่เปิดดูหนังเรื่องเดิมที่ดูEm7..ทุกทีAm7   ถ้าไม่รับDm7ไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไG

** |

Fmaj7 | Em7 |Dm7 G7 | C |
Fmaj7 | Em7 Am7 |Dmm7 G | C7 |

ถ้าฉันFmaj7บังเอิญเป็นคนเดินจากไปEm7ถ้าฉันDm7ไม่ต้องเผชิG7ญทุกสิ่งอย่าCงนี้ถ้าฉันFmaj7เป็นคนไม่คิดอะไร แค่Em7ลืมใครก็ทำAm7ได้ลงฉัDm7นก็คงไม่Gเป็นอย่างGm7 C7นี้..ถ้าฉันFmaj7เป็นคนไม่คิดอะไร..Em7 Am7 หู..ฉัDm7นก็คงGลืมเธอสักทีC..คอร์ดเพลง ถ้า MR.TEAM (มิสเตอร์ทีม)

เนื้อเพลง ถ้า MR.TEAM (มิสเตอร์ทีม) ถ้าขับรถไปไม่มีเสียงเพลง ถ้าห่มผ้าเอง แล้วมันไม่หนาว ถ้าก่อนเข้านอน ไม่ต้องมองดาว ถ้าหากข้าวของไม่กองอย่างนั้น ถ้าไม่อ่านรายชื่อเมนูอาหาร ถ้าไม่ผ่านมุมเดิมที่ดูหนังสือ ถ้าไม่เจอรอยเปื้อนจางๆที่ผ้าเช็ดมือ ถ้าไม่รับไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไร ถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไป ถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไร แค่ลืมใครก็ทำได้ลง ฉันก็คงลืมเธอสักที ถ้าหากทุกคืนไม่มีแสงไฟ ถ้าหากหัวใจแข็งเป็นก้อนหิน ถ้าสนามบิน ไม่มีเครื่องบิน ถ้าหยุดสิ้นปีไม่มีอีกแล้ว ถ้าไม่เปิดดูรูปที่ไปเที่ยวกัน ถ้าไม่เจอรายการโปรดในทีวี ถ้าไม่เปิดดูหนังเรื่องเดิมที่ดู ทุกที ถ้าไม่รับไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไร ถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไป ถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไร แค่ลืมใครก็ทำได้ลง ฉันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไร หู ฉันก็คงลืมเธอสักที