เชื่อบ่

 เนม สุรพงศ์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เชื่อบ่ เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: ลัสติค อาร์ทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

G | C |G | C |

G | C |G | C |

เชื่อGบ่.. ว่าอ้าCยยังอยู่หม่องเก่าเชื่อEmบ่.. ว่าตั้งแต่เฮาDเลิกรากันไปเชื่อGบ่.. ว่าอ้าCยคิดฮอดเจ้าหลายเชื่อEmบ่.. ว่าอ้ายคึดพ้อDทุกห้วงคำนึง

ถึEmงแม้เฮBmา.. สิจบCกันไปนานแล้วแต่..ใEmจยังแอ่Bmว.. ห่วงCหา.. บ่เซDา..

คันบ่ตาGย..จากกัBmน.. กะคCงบ่เซาฮักเขDความฮู้สึEmก..เก่า ๆBm .. คงวนCเวียนอยู่ในใจDภาพเฮาเดิGน..จับมืBmอ.. กะคCงสิบ่เลือนหDายจากนี้จEmนมื้อDตาย กะคงCสิฮักคือเก่า..Dเจ้าเชื่อGบ่..

Em D | C |
Em D | C |

เชื่อGบ่.. ว่าอ้ายยังเก็บCรูปเจ้าไว้อยู่เชื่อEmบ่.. ว่าอ้ายยังส่อDงเฟสเจ้าบ่เซาเชื่อGบ่.. แม่นมื้อนี้Cเจ้าเป็นของเขาอ้ายกEmะสิฮัก ฮักเจ้าDคือเก่า ซามCตาย.. D

** | ** |

Em D | C |
Em D | C | D |

เจ้าเชื่อGบ่..คอร์ดเพลง เชื่อบ่ เนม สุรพงศ์

เนื้อเพลง เชื่อบ่ เนม สุรพงศ์ เชื่อบ่ ว่าอ้ายยังอยู่หม่องเก่า เชื่อบ่ ว่าตั้งแต่เฮาเลิกรากันไป เชื่อบ่ ว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าหลาย เชื่อบ่ ว่าอ้ายคึดพ้อทุกห้วงคำนึง ถึงแม้เฮา สิจบกันไปนานแล้ว แต่ ใจยังแอ่ว ห่วงหา บ่เซา คันบ่ตาย จากกัน กะคงบ่เซาฮักเขา ความฮู้สึก เก่าๆ คงวนเวียนอยู่ในใจ ภาพเฮาเดิน จับมือ กะคงสิบ่เลือนหาย จากนี้จนมื้อตาย กะคงสิฮักคือเก่า เจ้าเชื่อบ่ เชื่อบ่ ว่าอ้ายยังเก็บรูปเจ้าไว้อยู่ เชื่อบ่ ว่าอ้ายยังส่องเฟสเจ้าบ่เซา เชื่อบ่ แม่นมื้อนี้เจ้าเป็นของเขา อ้ายกะสิฮัก ฮักเจ้าคือเก่า ซามตาย เจ้าเชื่อบ่