ขั่นฮู้ก่อนนี้กะสิบ่ฮัก

 แนท พรสวรรค์ เอ๋ มิรา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขั่นฮู้ก่อนนี้กะสิบ่ฮัก แนท พรสวรรค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มาโนชญ์ สิงห์ชัยเรียบเรียง: Phakhin DL Studio (ภาคิณ อามาตมนตรี)สังกัดค่าย: กระติบข้าวเหนียว เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0614352333

Am | F |C | E |
Am | F |C | E |

ใจAmมันยังบ่พร้อม.. กว่าสิยอEmมรับความจริงได้ส่อDmงเบิ่งเกือบสิตาย ว่ารูปในไลGน์แม่นแท้บ่

เห็นAmว่าไปนำเขา.. อยู่กกกะเดาEmใกล้ ๆ เถียงนาหมู่Dmเพิ่งส่งมาหา ให้กลั้นน้ำตาGแล้วค่อยทำใจ..

นั่งคุกเข่Fาใส่ขี้เถ้าแล้วเปล่งคำเว้าGออกมาบักผีบ้Emาคือมาเฮ็ดกันคักAmแท้มาเหยียบใจFให้น้องต้องกลายเป็นคนแพ้.G.

ขั่นฮู้ก่อนนี้Fกะสิบ่ฮัก บ่ฮ้องGให้เจ็บใจมาปึกหลาEmยแท้น้อใจAmเฮาคงบ่ต้อFง มาซึม มาเศร้Gา มาเหงาแบCบนี้   Eมันเจ็บปวดหนัFกกะตอนที่เคียงคู่Gกับเขาทั้งที่เฮาEmนั้นยังบ่เลิกAmกันฟ้าวจบDmแท้ความสัมพันGธ์..(ของเฮาสองCคน)

F G | Em Am |F G | C E |

F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

ฟ้าวจบDmแท้ความสัมพัGนธ์..ของเฮาทั้งสองFคน.. G

C |คอร์ดเพลง ขั่นฮู้ก่อนนี้กะสิบ่ฮัก แนท พรสวรรค์

เนื้อเพลง ขั่นฮู้ก่อนนี้กะสิบ่ฮัก แนท พรสวรรค์ ใจมันยังบ่พร้อม กว่าสิยอมรับความจริงได้ ส่องเบิ่งเกือบสิตาย ว่ารูปในไลน์แม่นแท้บ่ เห็นว่าไปนำเขา อยู่กกกะเดาใกล้ๆเถียงนา หมู่เพิ่งส่งมาหา ให้กลั้นน้ำตาแล้วค่อยทำใจ นั่งคุกเข่าใส่ขี้เถ้าแล้วเปล่งคำเว้าออกมา บักผีบ้าคือมาเฮ็ดกันคักแท้ มาเหยียบใจให้น้องต้องกลายเป็นคนแพ้ ขั่นฮู้ก่อนนี้กะสิบ่ฮัก บ่ฮ้องให้เจ็บใจ มาปึกหลายแท้น้อใจเฮา คงบ่ต้อง มาซึม มาเศร้า มาเหงาแบบนี้ มันเจ็บปวดหนักกะตอนที่เคียงคู่กับเขา ทั้งที่เฮานั้นยังบ่เลิกกัน ฟ้าวจบแท้ความสัมพันธ์ ของเฮาสองคน ฟ้าวจบแท้ความสัมพันธ์ ของเฮาทั้งสองคน