ยินดี

 โดม ปกรณ์ ลัม Nologo สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยินดี โดม ปกรณ์ ลัม NOLOGO โนโลโก้
เนื้อร้อง/ทำนอง: คงเดช จาตุรันต์รัศมีเรียบเรียง: NOLOGO

A | A |A | A | A |

A | Amaj7 |D | Bm |
A | Amaj7 |D | Bm |

 A  วันที่ได้ยินAmaj7ข่าว ข่าวความรักของDเธอ   ฉันBmรับฟังเรื่องราว A  กับคิดถึงวันAmaj7เก่า วันที่เคยเป็Dนของเรา   ฉันBmยังเศร้าไม่หาย

 E  ถ้าเธอมีความDสุขกับสิ่งไหA   ฉันก็คงได้Dแต่สุขตาม E  แม้ในความจริDง เจ็บปวดเพียงไหA   ฉันก็คงได้Dแต่เก็บข้างใน

 A  ยินดีกับความรัAmaj7กที่เธอได้พD   และได้คบBmคนที่ดีกว่าฉัน A  ยินดีที่วันนี้Amaj7 เธอดีกว่าวันDนั้น   แม้Bmฉันต้องเจ็บหัวใจ

A | Amaj7 |D | Bm |

 A  สิ่งที่ฉันมีAmaj7อยู่ อาจจะไม่เพียงDพอ..   ให้Bmรักเราคงอยู่ A  สิ่งใดที่ดีAmaj7กว่า.. กับชีวิตของDเธอ   ฉัBmนก็ควรตัดใจ

* | ** |

F#m | E |D | D |
F#m | E |D | D |

** | ** |

A | Amaj7 |D | Bm |คอร์ดเพลง ยินดี โดม ปกรณ์ ลัม NOLOGO โนโลโก้

เนื้อเพลง ยินดี โดม ปกรณ์ ลัม NOLOGO โนโลโก้ วันที่ได้ยินข่าว ข่าวความรักของเธอ ฉันรับฟังเรื่องราว กับคิดถึงวันเก่า วันที่เคยเป็นของเรา ฉันยังเศร้าไม่หาย ถ้าเธอมีความสุขกับสิ่งไหน ฉันก็คงได้แต่สุขตาม แม้ในความจริง เจ็บปวดเพียงไหน ฉันก็คงได้แต่เก็บข้างใน ยินดีกับความรักที่เธอได้พบ และได้คบคนที่ดีกว่าฉัน ยินดีที่วันนี้ เธอดีกว่าวันนั้น แม้ฉันต้องเจ็บหัวใจ สิ่งที่ฉันมีอยู่ อาจจะไม่เพียงพอ ให้รักเราคงอยู่ สิ่งใดที่ดีกว่า กับชีวิตของเธอ ฉันก็ควรตัดใจ