คิดถึงเสมอ

 ก๊อก จัตุรัส หนวด จิรภัทร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงเสมอ หนวด จิรภัทร ft. ก๊อก จัตุรัส
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก๊อก จัตุรัสเรียบเรียง: ก๊อก จัตุรัส

G Bm | C D |
G Bm | C D | G |

สายลมGพัดพา..เอาควาEmมเหน็บหนาวปนความเหงAmา เมื่อยามฝนDเทสาวนุ้GยใจโลEmเล จากไปAmเสียไกล ไม่รู้ว่Dา..

ในตอนนี้Bm แก้วตาคนดี..พันEmพรือมั่งฟ้าครึ้มCคำรามเสียงดัง เหมือนเสียงฉัDอัดอั้นอยู่ในหัวGใจ

คิดถึงCจริง ๆ ได้แต่อยู่นิ่ง ๆเพราะทำไหรBmไม่ได้   Emเพราะไม่ใช่AmคนในสายตCาเหมือนแต่ก่Dอน

(แต่)ความห่วงใยGยังคงมีใBmห้เพื่อเธCอเสมอคนDดีไม่ว่าตอนนี้G หรือว่าตอนไหBmเจ็บซ้ำปาใดC น้องเห้อกลับมDไม่เคยไปไหGน สาวเห้อรู้ไBmว้..(ทุกห้องหัวAmใจ..  D   ยังเก็บไว้ให้(G)น้อง)

Bm | C |Bm | C D |

G Bm | C D |
G Bm | C D |

* | ** | ** |

ทุกห้องหัวใAmจ.. ทุกห้องหัวCใจ..  Dยังเก็บไว้ให้Gน้อง..คอร์ดเพลง คิดถึงเสมอ หนวด จิรภัทร ft. ก๊อก จัตุรัส

เนื้อเพลง คิดถึงเสมอ หนวด จิรภัทร ft. ก๊อก จัตุรัส สายลมพัดพา เอาความเหน็บหนาว ปนความเหงา เมื่อยามฝนเท สาวนุ้ยใจโลเล จากไปเสียไกล ไม่รู้ว่า ในตอนนี้ แก้วตาคนดี พันพรือมั่ง ฟ้าครึ้มคำรามเสียงดัง เหมือนเสียงฉัน อัดอั้นอยู่ในหัวใจ คิดถึงจริงๆได้แต่อยู่นิ่งๆเพราะทำไหรไม่ได้ เพราะไม่ใช่คนในสายตาเหมือนแต่ก่อน (แต่)ความห่วงใยยังคงมีให้ เพื่อเธอเสมอคนดี ไม่ว่าตอนนี้ หรือว่าตอนไหน เจ็บซ้ำปาใด น้องเห้อกลับมา ไม่เคยไปไหน สาวเห้อรู้ไว้ ทุกห้องหัวใจ ทุกห้องหัวใจ ยังเก็บไว้ให้น้อง