แค่มี

 พลพล สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่มี พลพล พลกองเส็ง
เนื้อร้อง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์ทำนอง/เรียบเรียง: พล จุฬานนท์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | E |C#m | C#m |B | B |A | A |

อาจจะมีEพร้อม.. แต่ชีวิC#mตก็ยังวุ่นวายยังไม่พอBดี ยังไม่พอใจถึงไม่หนาAวกาย แต่หนาวใจอยู่ดี

อาจจะมีEน้อย.. แต่ไม่ขอC#mให้มีมากมายมีแค่พอBดี มีแค่พอใจถึงต้องหนาวAกาย แต่หัวใจอุ่นดีE..

 E B/D#อุ่น.. ใจ..  แล้C#mว.. แค่มีBเธอกับฉัAรักกัG#mนตลอดไF#mป ด้วยใจB ใจที่หวัEงดี E B/D#อุ่น.. ใจ..  แล้C#mว.. หนาวเย็Bนสักแค่ไหAเมื่อมีG#mรักห่มใF#mจ จะมีอะไรAอุ่นกว่านี้B..

อยู่ในควาEมรัก..อาจจะเหมือC#mนว่าไม่มีใครแต่รู้ว่ามีBเธอ เธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวAกาย แต่หัวใจอุ่นดีE..

* |

A | G#m |F#m | C#m |
A | G#m |F#m | E | E |

* |

รู้ว่ามีBเธอ เธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวAกาย แต่หัวใจอุ่นดี

E | E |E | E |E |คอร์ดเพลง แค่มี พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง แค่มี พลพล พลกองเส็ง อาจจะมีพร้อม แต่ชีวิตก็ยังวุ่นวาย ยังไม่พอดี ยังไม่พอใจ ถึงไม่หนาวกาย แต่หนาวใจอยู่ดี อาจจะมีน้อย แต่ไม่ขอให้มีมากมาย มีแค่พอดี มีแค่พอใจ ถึงต้องหนาวกาย แต่หัวใจอุ่นดี อุ่นใจแล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไป ด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่นใจแล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน เมื่อมีรักห่มใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้ อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร แต่รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกาย แต่หัวใจอุ่นดี รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกาย แต่หัวใจอุ่นดี