ดาว

 Paradox สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดาว Paradox พาราด็อกซ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยาเรียบเรียง: ทัพพ์ ชมภูมิ่งสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | A |B | A |F#m | B |

ในคืนนี้Eมีดาว..เป็นAล้านดวงแต่ใจฉัF#mนมีเธอ..แค่B7เพียงดวงเดียวสอดประสาEนสบตา.. เคียAงข้างกันอยากจะขอF#mจูบดาว..ใต้B7เงาดวงจันทร์

อยู่ไหC#mน.. บอกเธอที่Aมา..ซบF#mลงไออุ่นหัวใจB7และเธC#mอ.. บอกเธอที่Aไป..ฝัF#mนคงสดใสB7..รัAmaj7กอยู่ไม่ไกB7ล..จากเธE E7อ..ร้อAmaj7งบอกหัวใจB7.. มีเธEอ..

หากคืนนี้Eมีเรา..เพียงAสองคนอยากจะขอF#mอยู่จน.. แสงB7ดาวจางไปเก็บความรู้Eสึกดี.. ที่Aยิ่งใหญ่ไม่มีแสงF#mแห่งใด.. สวB7ยดั่งใจเธอ

** |

 C#m  เปรียบเธอนั้นดั่งหมู่ดาว สวยG#mเกินกว่า   รักที่มีA ที่ตัวฉัAmนให้เธอไว้..ชั่BวนิรันB7ดร์

E | A |B | A |F#m | B7 |

* | ** |

ร้อAงจากหัวใจB.. รักเธEอ..คอร์ดเพลง ดาว Paradox พาราด็อกซ์

เนื้อเพลง ดาว Paradox พาราด็อกซ์ ในคืนนี้มีดาว เป็นล้านดวง แต่ใจฉันมีเธอ แค่เพียงดวงเดียว สอดประสานสบตา เคียงข้างกัน อยากจะขอจูบดาว ใต้เงาดวงจันทร์ อยู่ไหน บอกเธอที่มา ซบลงไออุ่นหัวใจ และเธอ บอกเธอที่ไป ฝันคงสดใส รักอยู่ไม่ไกล จากเธอ ร้องบอกหัวใจ มีเธอ หากคืนนี้มีเรา เพียงสองคน อยากจะขออยู่จน แสงดาวจางไป เก็บความรู้สึกดี ที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีแสงแห่งใด สวยดั่งใจเธอ เปรียบเธอนั้นดั่งหมู่ดาว สวยเกินกว่า รักที่มี ที่ตัวฉันให้เธอไว้ ชั่วนิรันดร์ ร้องจากหัวใจ รักเธอ